+2

Kiểm thử nội dung website

Ngày nay, sự phổ biến của một trang web không giới hạn ở thiết kế và chức năng của nó. Nội dung trang web đang đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho các trang web trở nên phổ biến trên các công cụ tìm kiếm. Nội dung hấp dẫn, nhiều thông tin và toàn diện giúp các tổ chức xây dựng lưu lượng truy cập trang web ổn định. Nội dung web có thể được sử dụng dưới dạng hình ảnh, video, bài viết, blog, nghiên cứu trường hợp và nhiều hơn nữa cho việc:

 • Cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi một tổ chức.
 • Đối với mục đích học tập và giáo dục.
 • Nó phản ánh các chiến lược từ khóa của tổ chức, kết nối nội dung với các công cụ tìm kiếm.
 • Nó cũng có thể được sử dụng để cung cấp các liên kết nội bộ và kêu gọi hành động, giúp tổ chức tiếp cận được với số lượng lớn người dùng.
 1. Xác định kiểm tra nội dung Kiểm tra nội dung, còn được gọi là Kiểm tra khả năng sử dụng, có thể được định nghĩa đơn giản là thực hành kiểm tra xem liệu nội dung bằng văn bản có phù hợp với đối tượng trong câu hỏi hay không và liệu họ có thể hiểu nó hay không. Mục tiêu chính của kiểm tra nội dung là xác thực trải nghiệm người dùng, nghĩa là mục đích không phải là kiểm tra xem người đọc có thích nội dung bằng văn bản hay không, mà là để đảm bảo rằng nó cung cấp cho họ thông tin phù hợp, được viết chính xác và có thể đọc được, dễ hiểu và hữu ích.

Vì nội dung là một phần quan trọng của sự hiểu biết, học hỏi và tìm hiểu các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi một tổ chức, điều cực kỳ cần thiết là họ phải kiểm tra nó đúng cách. Với sự hỗ trợ của content testing, người ta có thể có được quan điểm về chất lượng nội dung, trình bày và định dạng.

Thực hiện Content testing như thế nào? Content testing cho phép người ta kiểm tra các biến thể nội dung khác nhau của một trang web và hỗ trợ developer và designer tìm ra trang, thành phần và kết hợp các thành phần hiệu quả nhất đối với những người truy cập trang web. Dưới đây là ví dụ về một process content testing mà bạn có thể tham khảo:

a. Xác định mục tiêu thử nghiệm: Bước đầu tiên và quan trọng nhất của quy trình thử nghiệm nội dung là xác định mục tiêu thử nghiệm như:

 • Yêu cầu người sử dụng.
 • Chiến lược nội dung.
 • Bối cảnh của nội dung.
 • Mục tiêu người dùng.

b. Lập kế hoạch kiểm thử: Sau khi xác định mục tiêu thử nghiệm, team sẽ lập kế hoạch phù hợp để thực hiện thử nghiệm. Ở đây, các bước được theo dõi để kiểm tra chất lượng, tính toàn diện, khả năng sử dụng, khả năng đọc, khả năng truy cập, khả năng tìm kiếm nội dung và nhiều hơn nữa.

c. Monitoring Tests: Bước thứ ba của Content testing là theo dõi các bài kiểm tra. Điều này giúp cho tester và organisation có được các thông tin về:

 • Sự hữu ích của nội dung.
 • Khả năng đọc nội dung.
 • Nội dung tiếp cận và nhiều hơn nữa.

d. Phân tích kết quả: Bằng cách phân tích đầu ra / kết quả, team có thể thực hiện các bước cần thiết để cải thiện chất lượng cũng như bối cảnh của nội dung. Điều này cho phép họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của người dùng và cải thiện nội dung theo nhu cầu của họ.

e. Kiểm tra nội dung với người dùng: Sau khi hoàn thành các giai đoạn nói trên, team sẽ lấy nội dung được kiểm tra bởi người dùng hoặc đối tượng được nhắm mục tiêu. Điều này giúp họ có được phản hồi và đánh giá đáng tin cậy, cho phép họ thực hiện các thay đổi phù hợp và chính xác.

Tại sao phải thực hiện Content testing? Ngoài việc kiểm tra chất lượng và hiệu quả của nội dung, Content testing giúp các tổ chức xác thực một số tính năng quan trọng khác, có vẻ không đáng kể nhưng rất quan trọng cho sự thành công của một doanh nghiệp. Ví dụ như:

 • Tính khả dụng: Với sự hỗ trợ của Content testing, người ta có thể xác nhận xem thông tin được cung cấp có hữu ích cho người đọc hay không.
 • Khả năng đọc: Tức là, liệu nội dung có dễ đọc hay không.
 • Khả năng truy cập: Đảm bảo rằng nội dung được cung cấp có thể truy cập dễ dàng hay không.
 • Khả năng tìm kiếm: Giúp xác thực xem nội dung có dễ tìm kiếm hay không, vì vấn đề về khả năng tìm kiếm có thể ảnh hưởng đến mức độ phổ biến của trang web cũng như có thể làm giảm lưu lượng truy cập tương tự.

Khi nào thực hiện Content testing? Content testing vô cùng có lợi, nó có thể được thực hiện dễ dàng trước khi nội dung xuất hiện trên trang web. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất và đơn giản hóa quá trình thử nghiệm, Content testing thường được nhóm thử nghiệm thực hiện trong các giai đoạn sau:

 • Trước khi phát hành nội dung: Bằng cách kiểm tra nội dung của người dùng trước khi phát hành, người ta có thể đảm bảo tính dễ đọc, chính xác và mức độ liên quan của nội dung. Điều này sẽ tiếp tục giúp tổ chức tạo nội dung có thể tìm kiếm, có thể sử dụng và dễ dàng truy cập.

 • Trong quá trình Thiết kế nội dung: Dựa vào các phản hồi và đánh giá cũ để cải thiện nội dung mới.

 • Sau khi phát hành nội dung: Sau khi nội dung được xuất hiện trên trang web, người ta có thể kiểm tra ghi nhận phản hồi, có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng nội dung trong tương lai.

Kết luận Nội dung, là một phần quan trọng trong trang web của tổ chức, chiến lược tiếp thị của họ và để thu hút lưu lượng truy cập, cần phải dễ hiểu, dễ đọc, toàn diện, phù hợp, hữu ích và phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của độc giả. Bằng cách kiểm tra nó thường xuyên trong giai đoạn sử dụng, người ta có thể đảm bảo mức độ liên quan cũng như độ chính xác của nó. Nói tóm lại, nếu một doanh nghiệp muốn đạt đến tầm cao, điều quan trọng là họ phải kiểm tra nội dung của họ cùng với thiết kế và các khía cạnh và thành phần quan trọng khác của trang web.

Tham khảo và dịch từ nguồn: http://www.professionalqa.com/content-testing


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.