+1

Tiêu chí đầu vào và đầu ra trong kiểm thử phần mềm

Một quy trình kiểm thử phần mềm nếu không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định hoặc tiêu chí nào, nó có thể được bắt đầu bất cứ lúc nào và có thể được thực hiện trong thời gian vô hạn hoặc trong một thời gian rất ngắn. Điều này có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực như không có mục tiêu, không thể đáp ứng thời hạn, vượt quá ngân sách, thử nghiệm không hiệu quả do yêu cầu không phù hợp và hiểu biết về sản phẩm.

Team QA cần biết thời điểm phù hợp để bắt đầu và kết thúc quá trình thử nghiệm, cũng như nơi bắt đầu và nơi dừng lại. Nói tóm lại, một quy trình thử nghiệm cần được xác định và lập kế hoạch cùng với các tiêu chí đầu vào và đầu ra của nó.

1. Tiêu chí đầu vào trong kiểm thử phần mềm là gì?

Tiêu chí đầu vào là điều kiện hoặc tập hợp các điều kiện, cần được đáp ứng để bắt đầu một quy trình. Để bắt đầu hoạt động kiểm thử phần mềm, một số điều kiện và yếu tố được xác định trong giai đoạn lập kế hoạch, cần phải được đáp ứng hoặc thực hiện để đánh dấu sự bắt đầu của hoạt động kiểm thử phần mềm.

Lưu ý: Cả hai tiêu chí đầu vào và đầu ra trong kiểm thử phần mềm cho từng cấp độ khác nhau được quyết định và xác định bởi est team và business team.

Chúng ta hãy xem một số điều kiện hoặc tình huống có thể được coi là tiêu chí đầu vào để bắt đầu các hoạt động thử nghiệm.

 • Tính khả dụng của môi trường kiểm thử hỗ trợ phần cứng, phần mềm, cấu hình mạng, cài đặt và công cụ cần thiết để thực hiện kiểm thử.
 • Có sẵn data test thích hợp và đầy đủ.
 • Tester được đào tạo và các nguồn lực cần thiết có sẵn.
 • Yêu cầu cần được xác định rõ ràng và đã được phê duyệt.
 • Test Design và documentation plan đã sẵn sàng.

Liên quan đến khái niệm tiêu chí đầu vào có thể được áp dụng ở tất cả các cấp độ thử nghiệm khác nhau như unit testing, integration testing, system testing, v.v. Hãy xem một số tiêu chí đầu vào cho từng cấp độ thử nghiệm khác nhau dưới đây:

 • Unit testing

  • Yêu cầu nghiệp vụ có sẵn.
  • Có sẵn các yêu cầu chức năng và đặc tả kỹ thuật.
  • Tài liệu thiết kế cấp cao có sẵn.
  • Giai đoạn lập kế hoạch đã hoàn thành.
 • Integration Testing

  • Tất cả các mô-đun được unit test và có sẵn để tích hợp.
  • Code đã được hoàn thành.
  • Tất cả các lỗi đã được sửa và đóng.
  • Integration Testing plan, scenarios và test cases đã có sẵn.
 • System testing

  • Integration Testing đã được thực hiện thành công và đáp ứng các tiêu chí đầu ra của kiểm thử tích hợp.
  • Tất cả các lỗi đã được sửa và đóng.
  • Môi trường kiểm tra hệ thống đã được thiết lập.
  • Test cases/scripts đã sẵn sàng.
 • Kiểm thử chấp nhận

  • Đáp ứng các tiêu chí đầu ra của kiển thử hệ thống.
  • Business requirement đã được đáp ứng.
  • Môi trường thử nghiệm đã được thiết lập.
  • Test cases/scripts đã sẵn sàng.

  "Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và yêu cầu dự án cùng với thời hạn, danh sách tiêu chí đầu ra chung đã nêu ở trên ở mỗi cấp độ khác nhau có thể được mở rộng hoặc thu hẹp với sự chấp thuận của Test Team và Business Team."

2. Tiêu chí đầu ra trong kiểm thử phần mềm là gì?

Tiêu chí đầu ra quyết định hoàn thành hoặc kết thúc nhiệm vụ thử nghiệm. Tiêu chí đầu ra là điều kiện hoặc tập hợp các điều kiện giúp hoàn thành một hoạt động hoặc đáp ứng các tiêu chí và mục tiêu. Tương tự như tiêu chí đầu vào, tiêu chí đầu ra cũng được xác định và vạch ra trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm thử. Tuy nhiên, tiêu chí đầu ra khó xác định hơn so với tiêu chí đầu vào Dưới đây là một số tiêu chí đầu ra có thể được sử dụng để đánh dấu sự kết thúc của các hoạt động kiểm tra.

 • Tất cả các test case đã được thực hiện.
 • Bảo phủ đầy đủ của các yêu cầu và chức năng đã đạt được.
 • Tất cả các lỗi nghiêm trọng hoặc ưu tiên cao đã được sửa.
 • Vùng rủi ro cao đã được đưa lên và thử nghiệm.
 • Ngân sách bị cạn kiệt.
 • Đã đến deadline.

Một số tiêu chí đầu ra trong kiểm thử phần mềm

 • Unit testing
  • Thực hiện unit testing
  • Lỗi nghiêm trọng được sửa và đóng.
 • Integration Testing
  • Không có bug nghiêm trọng
  • Tất cả các bug nghiêm trọng hoặc ưu tiên đã được sửa và đóng.
  • Integration Testing đã hoàn thành tất cả các yêu cầu chức năng và hiệu suất.
  • Khả năng cài đặt đã được xác minh.
 • System Testing
  • Tất cả test case System Testing đã được thực hiện.
  • Lỗi ưu tiên đã được sửa và đóng.
  • Hệ thống đang đáp ứng tất cả các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng.
  • Hệ thống đang hỗ trợ tất cả các phần cứng và phần mềm dự định của nó.
 • Acceptance Testing
  • Hoàn thành và phê duyệt bởi Test Management team.
  • Quy trình nghiệp vụ thiết yếu đã được bao phủ.
  • Không có critical defect.

Tương tự như tiêu chí đầu vào, danh sách tiêu chí đầu ra được xác định ở trên có thể được tăng hoặc giảm để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu kinh doanh trong thời hạn quy định

3. Kết luận:

Xác định các tiêu chí đầu vào và đầu ra giúp đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động thử nghiệm để đáp ứng các mục tiêu và tiêu chí mong muốn của quy trình chất lượng mà không vượt quá thời hạn quy định.

4. Tham khảo

http://www.professionalqa.com/content-testing


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.