+1

Scrum Vs. Kanban

Scrum Vs. Kanban

Scrum là gì?

Scrum là một quy trình nhanh giúp mang lại giá trị kinh doanh trong thời gian ngắn nhất. Nó nhanh chóng và liên tục kiểm tra phần mềm hoạt động thực tế. Nó nhấn mạnh vào tinh thần đồng đội và tiến trình lặp đi lặp lại của phần mềm. Mục tiêu của nó là cung cấp phần mềm mới sau mỗi 2-4 tuần.

Kanban là gì?

Kanban là một hệ thống trực quan để quản lý công việc. Nó hình dung cả quá trình và công việc thực tế đi qua quá trình đó. Mục tiêu chính của việc triển khai Kanban là xác định các nút thắt tiềm ẩn trong quy trình và khắc phục chúng. Mục tiêu của Kanban là quy trình công việc phải diễn ra suôn sẻ với tốc độ tối ưu.

Tại sao sử dụng Scrum?

Phương pháp luận Scrum có thể cung cấp khả năng quản lý dự án cho mọi doanh nghiệp và thậm chí trong toàn bộ cuộc sống nói chung. Bằng cách sử dụng Scrum, nhóm phát triển trở nên nhanh nhẹn hơn và khám phá ra cách phản ứng nhanh và ứng phó với những thay đổi đột ngột.

Hơn nữa, Scrum giải quyết sự phức tạp trong công việc bằng cách minh bạch thông tin. Những điều này giúp nhóm kiểm tra và điều chỉnh dựa trên các điều kiện hiện tại, thay vì các điều kiện dự đoán. Điều này giúp các thành viên trong nhóm giải quyết những cạm bẫy và hỗn loạn thường gặp do các yêu cầu thay đổi liên tục.

Tại sao sử dụng Kanban?

Phương pháp luận Kanban được thiết kế để đáp ứng sự kháng cự tối thiểu. Vì vậy, nó cho phép các thay đổi nhỏ liên tục gia tăng và tiến hóa đối với quy trình hiện tại. Nó cũng giúp đạt được những cải tiến về thông lượng, thời gian dẫn và chất lượng.

Khi nào sử dụng Scrum?

Phương pháp luận Scrum được sử dụng trong một dự án mà yêu cầu thay đổi nhanh chóng. Nó hoạt động trên nguyên tắc nhóm chức năng chéo, tự tổ chức. Khung Scrum thường giải quyết thực tế là các điều kiện có khả năng thay đổi nhanh chóng hoặc hầu hết thời gian không được biết trước khi bắt đầu dự án.

Trong Scrum, các yêu cầu cấp thấp chỉ được xác định ngay từ đầu. Trong phương pháp luận này, các thay đổi và tối ưu hóa sản phẩm, yêu cầu và quy trình là một phần không thể thiếu của dự án.

Khi nào sử dụng Kanban?

Bảng Kanban cho phép quản lý trực quan công việc của dự án phát triển phần mềm. Điều này giúp các thành viên trong nhóm nhìn thấy công việc đang được tiến hành. Nó cũng giúp họ hiểu những thông tin phức tạp như quy trình và rủi ro liên quan để hoàn thành công việc đúng hạn.

Bảng Kanban tỏ ra hiệu quả vì nó giúp các thành viên trong nhóm làm việc năng suất hơn đồng thời giảm bớt lượng công việc căng thẳng mà người quản lý dự án và các thành viên trong nhóm cảm thấy trong suốt vòng đời của dự án.

Phương pháp phát triển phần mềm Kanban nên được thực hiện nếu nhóm có một quy trình hoạt động tốt nhưng vẫn cần một số tối ưu hóa. Quy trình Kanban cho phép họ dần dần cải thiện tất cả quá trình đã thử và thử nghiệm của họ.

Quy trình Scrum

Quy trình Scrum khuyến khích các thành viên trong nhóm đánh giá điều gì đang hiệu quả và điều gì không. Giao tiếp là một phần thiết yếu của quy trình scrum. Nó được thực hiện thông qua các cuộc họp được gọi là Sự kiện. Sự kiện Scrum bao gồm:

Scrum hàng ngày:

Scrum Hằng ngày là một cuộc họp nhỏ diễn ra tại cùng một địa điểm và thời gian mỗi ngày. Vào cuối mỗi cuộc họp, nhóm sẽ đánh giá công việc đã hoàn thành vào ngày hôm trước và lập kế hoạch công việc cần làm trong 24 giờ tới. Trong cuộc họp nhóm scrum hàng ngày, các thành viên lên tiếng về bất kỳ vấn đề nào có thể trở thành trở ngại cho việc hoàn thành dự án.

Họp Kế hoạch Sprint:

Sprint đề cập đến khung thời gian mà công việc phải hoàn thành, thường là 30 ngày. Trong cuộc họp kế hoạch nước rút này, mọi người nên giúp thiết lập các mục tiêu. Cuối cùng, ít nhất một phần mềm sẽ được tạo ra.

Sprint Retrospective:

Cuộc họp Cải tiến Sprint diễn ra sau khi Sprint kết thúc. Trong phần này, mọi người đều phản ánh về quá trình Sprint. Quá trình xây dựng nhóm có thể tiến hành trong giai đoạn này. Mục tiêu thiết yếu của Sprint Retrospective là cải tiến liên tục.

Quy trình Kanban

Trong quy trình Kanban, mọi thứ đều được cải thiện dần dần cho dù đó là phát triển phần mềm, Nhân sự, Tiếp thị, Bán hàng, Mua sắm, v.v ... Phương pháp Kanban tuân theo một số nguyên tắc nhất định để quản lý và cải thiện quy trình làm việc. Dưới đây là bốn nguyên tắc của Phương pháp Kanban:

1. Hình dung công việc

Bằng cách tạo ra một mô hình trực quan về công việc và quy trình làm việc, Nó giúp quan sát luồng công việc di chuyển qua hệ thống Kanban.

2. Hạn chế công việc trong quá trình

Nó cho phép các thành viên trong nhóm giảm thời gian di chuyển theo từng mục trong hệ thống Kanban.

3. Tập trung vào dòng chảy

Bằng cách sử dụng các giới hạn công việc trong quá trình và phát triển các chính sách theo nhóm, bạn có thể tối ưu hóa hệ thống Kanban để cải thiện luồng công việc trôi chảy.

4. Cải tiến liên tục

Khi hệ thống Kanban ra đời, nó đóng vai trò là nền tảng cho sự cải tiến liên tục. Nó giúp các nhóm đo lường hiệu quả của họ bằng cách phân tích luồng theo dõi, thời gian dẫn chất lượng, v.v.

Scrum Vs. Kanban

Column 1 Column 2
Scrum nhấn mạnh vào việc lập kế hoạch. Nó bắt đầu với việc lập kế hoạch chạy nước rút và kết thúc bằng việc hồi cứu về nước rút. Kanban sẵn sàng thực hiện các thay đổi khi đang di chuyển. Nó có nghĩa là ít cứng nhắc hơn và mọi thứ có thể thay đổi thường xuyên.
Nó khuyến nghị thu thập các phép đo thời gian được thực hiện trong quá trình chạy nước rút Kanban đề xuất các biểu đồ để có cái nhìn tổng quan về sự tiến bộ của nhóm theo thời gian.
Scrum không còn yêu cầu sự cam kết từ các nhóm. Thay vào đó, nó là về các mục tiêu và dự báo nước rút. Kanban dựa vào thời gian quyền anh và dự báo.
Nó nhấn mạnh vào việc lập kế hoạch và vì vậy việc ước lượng có một vai trò rất quan trọng trong Scrum Kanban không có yêu cầu bắt buộc đối với ước tính.
Mỗi cá nhân đều có vai trò và trách nhiệm của họ. Không có vai trò thiết lập nên linh hoạt về trách nhiệm cá nhân.
Thời gian lặp lại / Sprint là cố định. Thời hạn này thay đổi từ 2 tuần đến 1 tháng. Kanban không dựa trên thời lượng. Điều này được đo lường liên quan đến thời gian chu kỳ.
Các nhóm được yêu cầu cam kết một lượng công việc cụ thể. Cam kết không cần thiết, nó là tùy chọn cho các đội.
Trong phương pháp này, các nhóm chức năng chéo rất quan trọng vì họ có thể đối phó với bất kỳ sự gián đoạn nào có thể gây ra tắc nghẽn trong quá trình phát triển phần mềm. Có đội ngũ chuyên trách là quan trọng.
Không thể thêm các mục vào các lần lặp lại đang diễn ra. Các mục mới có thể dễ dàng thêm vào nếu dung lượng bổ sung có sẵn.
Công việc tồn đọng của sprint chỉ được sở hữu bởi một nhóm duy nhất. Nhiều đội có thể chia sẻ bảng Kanban.
Các sản phẩm được giao được xác định bằng các lần chạy nước rút, mà một nhóm công việc phải được hoàn thành và sẵn sàng để xem xét. Các sản phẩm và quy trình được phân phối liên tục trên cơ sở cần thiết. Vì vậy, quá trình kiểm tra và xem xét diễn ra đồng thời.
Phương pháp phát triển phần mềm Scrum tập trung vào các công việc tồn đọng. Phương pháp Kanban hoàn toàn tập trung vào bảng điều khiển quy trình.
Mọi thành viên trong nhóm đều có một vai trò cụ thể trong Scrum master quyết định mốc thời gian, chủ sở hữu sản phẩm đặt ra các mục tiêu và mục tiêu, và các thành viên trong nhóm tiến hành công việc phát triển. Không có vai trò được xác định trước cho một nhóm. Tuy nhiên, vẫn có thể có một Quản lý dự án; nhóm được khuyến khích cộng tác và làm việc cùng nhau.
Tốt nhất cho các dự án có mức độ ưu tiên thay đổi Lý tưởng cho các nhóm có mức độ ưu tiên ổn định không thay đổi theo thời gian.
Đo lường sản xuất bằng cách sử dụng vận tốc thông qua nước rút. Đo lường sản xuất bằng cách sử dụng thời gian chu kỳ hoặc thời gian chính xác cần thiết để hoàn thành toàn bộ một phần của dự án.
Scrum yêu cầu chuyển đổi hoàn toàn từ mô hình truyền thống sang mô hình Agile Scrum sẽ được triển khai dự án. Kanban không cho phép những thay đổi mạnh mẽ trong dự án.
Đây là một phương pháp lý tưởng cho các dự án có mức độ ưu tiên khác nhau. Phù hợp nhất cho đội có ưu tiên ổn định.

Phần kết luận:

Scrum là một quy trình nhanh cho phép chúng tôi tập trung vào việc cung cấp giá trị kinh doanh trong thời gian ngắn nhất.
Kanban là một hệ thống trực quan để quản lý công việc phát triển phần mềm.
Phương pháp Kanban thúc đẩy cải tiến liên tục, năng suất và hiệu quả có khả năng tăng lên.
Scrum tập trung vào công việc tồn đọng trong khi Kanban trên bảng điều khiển.
Scrum master hoạt động như một người giải quyết vấn đề.
Kanban khuyến khích mọi thành viên trong nhóm trở thành người lãnh đạo và chia sẻ trách nhiệm giữa tất cả họ.
Scrum quy định các lần lặp theo hộp thời gian.
Kanban tập trung vào việc lập kế hoạch thời lượng khác nhau cho các lần lặp lại cá nhân.

Tài liệu tham khảo: https://www.guru99.com/scrum-vs-kanban.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.