scrum

scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

154 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

322 0 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

105 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 1

1.5K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

3.0K 1 0
4
Avatar

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

746 4 0
5
Avatar

Understanding Software Requirements

267 0 0
2
Avatar

Agile for newbies (Part 1)

127 1 0
0
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

953 1 0
4
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.8K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

13.2K 1 0
7
Avatar

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

722 0 0
7
Avatar

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

351 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

14.6K 3 0
3
Avatar

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 3: Nhóm scrum

1.2K 1 0
2
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

61.7K 29 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

1.8K 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

301 0 0
0
Avatar

Scrum - Origins of scrum

215 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Agile Scrum trong 10 phút

6.0K 2 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.