scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.0K 4 2
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

10.6K 0 0
7

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

589 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

285 1 1
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

12.5K 3 0
3

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 3: Nhóm scrum

1.0K 1 0
2

Các mô hình phát triển phần mềm

43.5K 17 8
31

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

1.5K 2 1
5

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

282 0 0
0

Scrum - Origins of scrum

180 0 0
1

Tìm hiểu về Agile Scrum trong 10 phút

4.7K 2 0
0

Làm gì khi team SCRUM của bạn không hoàn thành công việc trong Sprint vừa rồi

565 2 0
3

Software Project Process: Kanban vs Scrum

402 0 0
0

Scrum - Under the hood

419 2 1
3

Thế nào là chủ sản phẩm "ủy quyền"? Tại sao ta lại thường gặp nó ?

74 1 0
0

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 5: Agile vs Scrum

729 2 1
-1

Agile thú vị hơn mình nghĩ

2.7K 11 0
9

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

2.0K 1 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

4.5K 2 2
1

ScrumBut Là gì

539 4 0
2