scrum

scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

Be Agile - Agile là gì ?

527 0 0
1
Avatar

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

1.1K 0 0
2
Avatar

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

1.7K 8 0
7
Avatar

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

1.0K 0 0
4
Avatar

Những khái niệm cơ bản về Scum

2.3K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Pros and Cons of Scrum Development

246 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

1.3K 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Agile và Scrum

2.6K 0 0
2
Avatar

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

329 1 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

789 0 3
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

181 1 0
2
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 1

4.0K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

3.6K 2 0
4
Avatar

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

1.0K 5 0
5
Avatar

Understanding Software Requirements

400 0 0
2
Avatar

Agile for newbies (Part 1)

205 2 0
1
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

2.2K 1 0
5
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

5.4K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

23.0K 2 0
12
Avatar

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

1.1K 0 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.