scrum

scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

5.5K 17 0
17
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P4): Acceptance criteria

184 1 0
1
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P3): Kich-off meeting

160 1 0
2
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P2): Daily scrum meeting

593 1 0
1
Avatar

Hành trình tổ chức một SCRUM-TEAM của một scrum-master không chuyên (P1)

274 1 1
  • Avatar
1
Avatar

KINH NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ PSM I

2.8K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Các hình thức Scrum Master phổ biến

136 0 0
1
Avatar

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

890 5 0
4
Avatar

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

2.4K 4 0
15
Avatar

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

1.6K 4 0
4
Avatar

Những điều bạn chưa biết về Scrum

371 2 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về Scrum

266 1 1
  • Avatar
6
Avatar

Be Agile - Agile là gì ?

243 0 0
1
Avatar

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

484 0 0
2
Avatar

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

753 6 0
3
Avatar

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

700 0 0
4
Avatar

Những khái niệm cơ bản về Scum

888 1 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Pros and Cons of Scrum Development

201 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

716 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Agile và Scrum

1.9K 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.