scrum

scrum

Sort by: Newest posts

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

613 3 0
4

Những điều bạn chưa biết về Scrum

255 2 4
2

Tìm hiểu về Scrum

205 1 1
4

Be Agile - Agile là gì ?

160 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

341 0 0
2

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

455 6 0
3

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

440 0 0
4

Những khái niệm cơ bản về Scum

490 1 2
4

Pros and Cons of Scrum Development

128 0 2
4

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

495 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

1.1K 0 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

105 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

205 0 3
11

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

85 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

1.1K 2 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

2.1K 1 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

649 4 0
5

Understanding Software Requirements

223 0 0
2

Agile for newbies (Part 1)

101 1 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần 2)

745 1 0
4