Avatar

OT Group

Top Together

15 33 31

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

248 3 0
5

Multitask trong lập trình IOS (Part 1)

29 0 0
0

Hiển thị tiến độ download bằng URLSession

61 0 0
2

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

10 0 0
0

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

12 0 0
1

Làm quen với AR trong iOS: Mang mặt trăng vào phòng của bạn

75 0 0
1

Giải thích các khái niệm trong rxSwift (Part 1)

27 0 0
0

Làm sao để sử dụng nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính?

648 5 1
13

Nhận diện server "pha ke" bằng SSL Pinning

736 4 2
25

HTTPS và SSL/TLS như giải thích cho trẻ 5 tuổi

2.6K 17 2
40

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

877 1 0
4

Swift compiler cho người mới

133 0 0
0

Convenience cases - Một cách sử dụng Enum rất hay nhưng ít người biết

125 0 0
2

Swift - Bạn đã tận dụng hết 4 công dụng của “guard"?

131 0 0
2

Python Iterators vs Generators vs Iterables là gì ?

65 0 0
1

Members List


Technology stacks