Avatar

OT Group

Top Together

14 33 31
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

31 0 0
0
Avatar

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

500 3 0
5
Avatar

Multitask trong lập trình IOS (Part 1)

35 0 0
0
Avatar

Hiển thị tiến độ download bằng URLSession

951 0 0
3
Avatar

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

20 0 0
1
Avatar

Làm quen với AR trong iOS: Mang mặt trăng vào phòng của bạn

106 0 0
1
Avatar

Giải thích các khái niệm trong rxSwift (Part 1)

50 0 0
0
Avatar

Nhận diện server "pha ke" bằng SSL Pinning

1.2K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
26
Avatar

HTTPS và SSL/TLS như giải thích cho trẻ 5 tuổi

3.1K 20 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
44
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

1.0K 1 0
4
Avatar

Swift compiler cho người mới

241 0 0
0
Avatar

Convenience cases - Một cách sử dụng Enum rất hay nhưng ít người biết

138 0 0
2
Avatar

Swift - Bạn đã tận dụng hết 4 công dụng của “guard"?

236 0 0
2
Avatar

Python Iterators vs Generators vs Iterables là gì ?

98 0 0
1

Members List


Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.