Avatar

OT Group

Top Together

14 44 31 16.8K
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

45 0 0
0
Avatar

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

4.4K 3 0
5
Avatar

Multitask trong lập trình IOS (Part 1)

47 0 0
0
Avatar

Hiển thị tiến độ download bằng URLSession

1.0K 0 0
3
Avatar

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

217 0 0
1
Avatar

Làm quen với AR trong iOS: Mang mặt trăng vào phòng của bạn

185 0 0
1
Avatar

Giải thích các khái niệm trong rxSwift (Part 1)

120 0 0
0
Avatar

Nhận diện server "pha ke" bằng SSL Pinning

3.4K 10 5
Avatar

HTTPS và SSL/TLS như giải thích cho trẻ 5 tuổi

4.5K 26 3
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

1.3K 1 0
5
Avatar

Swift compiler cho người mới

449 0 0
0
Avatar

Convenience cases - Một cách sử dụng Enum rất hay nhưng ít người biết

179 0 0
2
Avatar

Swift - Bạn đã tận dụng hết 4 công dụng của “guard"?

667 2 0
3
Avatar

Python Iterators vs Generators vs Iterables là gì ?

159 0 0
1

Members List


Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.