Avatar

OT Group

Top Together

14 45 31 26.4K
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

53 0 0
0
Avatar

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

9.6K 3 0
4
Avatar

Multitask trong lập trình IOS (Part 1)

72 0 0
0
Avatar

Hiển thị tiến độ download bằng URLSession

1.1K 0 0
3
Avatar

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

551 1 0
2
Avatar

Làm quen với AR trong iOS: Mang mặt trăng vào phòng của bạn

235 0 0
1
Avatar

Giải thích các khái niệm trong rxSwift (Part 1)

180 0 0
0
Avatar

Nhận diện server "pha ke" bằng SSL Pinning

5.4K 12 5
  • Avatar
  • Avatar
44
Avatar

HTTPS và SSL/TLS như giải thích cho trẻ 5 tuổi

5.5K 29 3
  • Avatar
  • Avatar
65
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

1.6K 1 0
5
Avatar

Swift compiler cho người mới

556 0 0
0
Avatar

Convenience cases - Một cách sử dụng Enum rất hay nhưng ít người biết

205 0 0
2
Avatar

Swift - Bạn đã tận dụng hết 4 công dụng của “guard"?

1.0K 2 0
4
Avatar

Python Iterators vs Generators vs Iterables là gì ?

197 0 0
1

Members List


Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.