Avatar

OT Group

Top Together

14 36 31 11.7K
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

37 0 0
0
Avatar

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

2.0K 3 0
5
Avatar

Multitask trong lập trình IOS (Part 1)

38 0 0
0
Avatar

Hiển thị tiến độ download bằng URLSession

980 0 0
3
Avatar

Động lực: Tạo và giữ động lực một cách khoa học - P1

56 0 0
1
Avatar

Làm quen với AR trong iOS: Mang mặt trăng vào phòng của bạn

143 0 0
1
Avatar

Giải thích các khái niệm trong rxSwift (Part 1)

84 0 0
0
Avatar

Nhận diện server "pha ke" bằng SSL Pinning

2.2K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
31
Avatar

HTTPS và SSL/TLS như giải thích cho trẻ 5 tuổi

3.8K 21 3
  • Avatar
  • Avatar
49
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

1.2K 1 0
5
Avatar

Swift compiler cho người mới

368 0 0
0
Avatar

Convenience cases - Một cách sử dụng Enum rất hay nhưng ít người biết

159 0 0
2
Avatar

Swift - Bạn đã tận dụng hết 4 công dụng của “guard"?

480 2 0
3
Avatar

Python Iterators vs Generators vs Iterables là gì ?

134 0 0
1

Members List


Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.