Learn blockchain

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

35 2 0
2

Smart Contract và Remix IDE

44 2 0
3

Cuộc hành trình đi tìm tiếng họa mi bên trong những chuỗi khối - Ứng dụng phi tập trung (P1)

171 1 4
3

How to Develop a Blockchain Application for Android & iOS?

55 2 0
0

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

114 1 0
4

Hướng dẫn viết và deploy Dapp với Solidity nhanh gọn cho người mới bắt đầu [Phần 1]

972 4 0
5

Khái quát về DApp (Phần 2)

73 0 0
1

Khái quát về DApps (Phần 1)

272 3 0
0

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

282 0 0
2

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

291 0 0
2

Những khái niệm cơ bản của blockchain

461 3 0
6

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

349 2 0
4

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

427 8 0
7

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

1.2K 0 10
3

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

1.8K 4 1
8

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

989 2 0
7

Xây dựng một Blockchain đơn giản (40 lines of code)

1.9K 4 2
2