Learn blockchain

Learn blockchain

Sort by: Newest posts

Blockchain đơn giản từ 40 dòng code

124 0 0
1

Part 1: Tạo ra blockchain

248 0 0
1

Những điều nên biết về ERC721

165 1 3
4

Blockchain và những ứng dụng của nó

149 5 1
5

Blockchain là gì? Tầm quang trọng của nó ra sao?

158 6 3
5

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

732 2 5
3

Smart Contract và Remix IDE

606 3 0
6

Cuộc hành trình đi tìm tiếng họa mi bên trong những chuỗi khối - Ứng dụng phi tập trung (P1)

252 1 4
5

How to Develop a Blockchain Application for Android & iOS?

612 2 0
0

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

404 2 0
5

Hướng dẫn viết và deploy Dapp với Solidity nhanh gọn cho người mới bắt đầu [Phần 1]

2.2K 4 0
5

Khái quát về DApp (Phần 2)

171 0 0
1

Khái quát về DApps (Phần 1)

1.0K 3 0
0

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

470 0 0
2

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

576 0 0
2

Những khái niệm cơ bản của blockchain

988 3 0
7

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

767 2 0
4

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

710 8 0
8

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

1.6K 2 10
8

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

2.7K 5 1
12

Learn blockchain