Learn blockchain

Learn blockchain

Sort by: Newest posts
Avatar

Blockchain đơn giản từ 40 dòng code

1.2K 0 0
1
Avatar

Part 1: Tạo ra blockchain

316 0 0
1
Avatar

Những điều nên biết về ERC721

1.0K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Blockchain và những ứng dụng của nó

226 5 1
 • Avatar
5
Avatar

Blockchain là gì? Tầm quang trọng của nó ra sao?

356 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

5.6K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Smart Contract và Remix IDE

1.7K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Cuộc hành trình đi tìm tiếng họa mi bên trong những chuỗi khối - Ứng dụng phi tập trung (P1)

363 1 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

How to Develop a Blockchain Application for Android & iOS?

964 2 0
0
Avatar

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

843 2 0
6
Avatar

Hướng dẫn viết và deploy Dapp với Solidity nhanh gọn cho người mới bắt đầu [Phần 1]

4.2K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Khái quát về DApp (Phần 2)

274 0 0
1
Avatar

Khái quát về DApps (Phần 1)

1.2K 3 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

636 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

765 0 0
2
Avatar

Những khái niệm cơ bản của blockchain

1.7K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

1.0K 3 0
4
Avatar

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

1.1K 11 1
 • Avatar
10
Avatar

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

2.6K 2 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

4.0K 5 1
 • Avatar
13

Learn blockchain


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.