Learn blockchain

Learn blockchain

Sort by: Newest posts

Blockchain đơn giản từ 40 dòng code

200 0 0
1

Part 1: Tạo ra blockchain

263 0 0
1

Những điều nên biết về ERC721

279 1 3
5

Blockchain và những ứng dụng của nó

175 5 1
5

Blockchain là gì? Tầm quang trọng của nó ra sao?

217 6 3
6

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

1.5K 2 5
5

Smart Contract và Remix IDE

889 3 1
6

Cuộc hành trình đi tìm tiếng họa mi bên trong những chuỗi khối - Ứng dụng phi tập trung (P1)

278 1 4
5

How to Develop a Blockchain Application for Android & iOS?

718 2 0
0

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

492 2 0
5

Hướng dẫn viết và deploy Dapp với Solidity nhanh gọn cho người mới bắt đầu [Phần 1]

2.7K 4 1
6

Khái quát về DApp (Phần 2)

216 0 0
1

Khái quát về DApps (Phần 1)

1.0K 3 0
0

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

554 0 0
2

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

664 0 0
2

Những khái niệm cơ bản của blockchain

1.1K 3 0
7

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

908 2 0
4

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

853 8 0
8

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

1.9K 2 12
8

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

3.0K 5 1
12

Learn blockchain