Learn blockchain

ĐIỂM QUA PROFILE CỰC CHẤT CỦA CÁC DIỄN GIẢ TẠI SỰ KIỆN BLOCKCHAIN IN REAL LIFE

21 0 0
-1

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

133 0 0
2

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

150 0 0
2

Những khái niệm cơ bản của blockchain

139 2 0
4

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

222 2 0
4

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

272 5 0
7

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

998 0 10
3

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

1247 4 1
8

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

699 1 0
6

Xây dựng một Blockchain đơn giản (40 lines of code)

1462 4 2
2