Learn blockchain

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

57 1 0
4

Hướng dẫn viết và deploy Dapp với Solidity nhanh gọn cho người mới bắt đầu [Phần 1]

569 4 0
5

Khái quát về DApp (Phần 2)

52 0 0
1

Khái quát về DApps (Phần 1)

157 3 0
0

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

224 0 0
2

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

221 0 0
2

Những khái niệm cơ bản của blockchain

306 3 0
6

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

293 2 0
4

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

369 7 0
7

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

1.1K 0 10
3

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

1.6K 4 1
8

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

892 2 0
7

Xây dựng một Blockchain đơn giản (40 lines of code)

1.7K 4 2
2