Learn blockchain

Blockchain và những ứng dụng của nó

79 5 0
5

Blockchain là gì? Tầm quang trọng của nó ra sao?

46 5 3
5

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

138 2 3
2

Smart Contract và Remix IDE

140 2 0
3

Cuộc hành trình đi tìm tiếng họa mi bên trong những chuỗi khối - Ứng dụng phi tập trung (P1)

211 1 4
3

How to Develop a Blockchain Application for Android & iOS?

144 2 0
0

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

169 1 0
4

Hướng dẫn viết và deploy Dapp với Solidity nhanh gọn cho người mới bắt đầu [Phần 1]

1.2K 4 0
5

Khái quát về DApp (Phần 2)

113 0 0
1

Khái quát về DApps (Phần 1)

587 3 0
0

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

317 0 0
2

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

343 0 0
2

Những khái niệm cơ bản của blockchain

557 3 0
6

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

396 2 0
4

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

463 8 0
7

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

1.3K 0 10
3

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

2.0K 4 1
8

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

1.0K 2 0
7

Xây dựng một Blockchain đơn giản (40 lines of code)

2.0K 4 4
2