Nguyen Dinh Huy

@nguyen.dinh.huy

Report

Twilio SMS: Two-Factor Authentication (P2)

90 1 0
4

Twilio SMS (P1)

177 0 2
4

Service Objects trong Ruby on Rails

78 4 0
7

[AWS] Deploy App Angular 5 + Rails API lên AWS sử dụng Unicorn và Nginx

324 3 0
6

Routing in Angular 5

440 0 0
6

Viết ứng dụng Chat sử dụng Action Cable trong Rails 5 kết hợp với Angular 5

158 3 3
12

REALTIME trong Angular 5 kết hợp Rails 5 và WEBSOCKETS

139 0 0
4

Sự kết hợp giữa Angular 5, Ng2-smart-table và Rails

254 0 0
3

Hướng dẫn đưa template BlurAdmin vào Rails (Phần 2)

56 0 0
2

Hướng dẫn đưa template BlurAdmin vào Rails (Phần 1)

148 1 0
5

Cùng tìm hiểu về GraphQL

2.9K 3 0
11

Ruby 2.5 cho ra mắt class FrozenError

36 0 0
0

5 Tips ruby on rails mà bạn có thể chưa biết đến

73 2 0
4

Phần 2: Viết code xử lý tin nhắn và trả lời, test bot Facebook

156 0 0
4

Hướng dẫn viết Facebook Bot bằng Ruby - Phần 1: Hướng dẫn cách sử dụng Cloud9 IDE, tạo Webhook

263 3 0
7

Model caching trong Rails (Low-level caching)

182 0 0
3

Các thủ thuật khi dùng Active Record

195 0 0
7

Hướng dẫn tạo ứng dụng chat trong React kết hợp với Firebase - Phần 2

365 1 0
1

Hướng dẫn tạo ứng dụng chat trong React kết hợp với Firebase - Phần 1

501 1 0
3

Nghệ thuật Callback trong Ruby

372 0 0
5