infrastructure

infrastructure

Sort by: Newest posts

Tối ưu hóa tài nguyên Server trong Rails

57 1 0
2

Giới thiệu về Microservice

77 0 0
3

Am hiểu blue green deployment trong 5 phút

108 1 1
2

Một số kiến trúc server phổ biến cho các ứng dụng web

2.0K 29 2
24

SES - Simple Email Service : Tạo một server gửi mail chưa bao giờ đơn giản đến thế !

2.4K 3 2
7

Redis - Hướng dẫn cài đặt một server Redis

2.4K 1 1
4

RODC - Read Only Domain Controller

1.1K 0 0
2

AWS EC2 From Zero To Hero

1.3K 10 4
6

[Infrastructure] 127.0.0.1

1.1K 7 0
13

Monitor Amazon Cloudwatch Log kiểm soát truy cập qua SSH

422 4 0
3

Đăng ký domain miễn phí và cấu hình cho các website trên VPS

1.7K 7 3
10

Welcome to HTTP/2

671 9 0
5

10 câu lệnh hữu ích để thu thập thông tin hệ thống và phần cứng trong Linux

531 5 0
6

SSH hoạt động như thế nào?

2.6K 21 0
15

SARG - Squid Analysis Report Generator : Công cụ monitor traffic cho Squid Proxy

439 1 0
2

Xây dựng một Transparent Proxy để Filter HTTP và HTTPS với Squid trên Centos7

3.4K 3 19
6

Hướng dẫn sử dụng XenServer - Công nghệ ảo hóa xịn mà không mất tiền !

3.3K 2 0
1

[Tản mạn] Ảo hóa - Ai cũng biết nhưng cụ thể nó là gì ?

5.2K 9 7
16

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

343 4 0
1

Xây dựng High Available cho MySQL Server với HAproxy và Keepalived trên Ubuntu

2.1K 6 7
3