infrastructure

infrastructure

Sort by: Newest posts

Tối ưu hóa tài nguyên Server trong Rails

45 1 0
2

Giới thiệu về Microservice

64 0 0
3

Am hiểu blue green deployment trong 5 phút

103 1 1
2

Một số kiến trúc server phổ biến cho các ứng dụng web

1.9K 28 2
23

SES - Simple Email Service : Tạo một server gửi mail chưa bao giờ đơn giản đến thế !

2.2K 3 2
6

Redis - Hướng dẫn cài đặt một server Redis

2.1K 1 1
4

RODC - Read Only Domain Controller

1.0K 0 0
2

AWS EC2 From Zero To Hero

1.3K 10 3
6

[Infrastructure] 127.0.0.1

1.0K 7 0
12

Monitor Amazon Cloudwatch Log kiểm soát truy cập qua SSH

384 2 0
2

Đăng ký domain miễn phí và cấu hình cho các website trên VPS

1.5K 7 3
10

Welcome to HTTP/2

645 9 0
5

10 câu lệnh hữu ích để thu thập thông tin hệ thống và phần cứng trong Linux

496 6 0
6

SSH hoạt động như thế nào?

2.5K 20 0
15

SARG - Squid Analysis Report Generator : Công cụ monitor traffic cho Squid Proxy

413 1 0
2

Xây dựng một Transparent Proxy để Filter HTTP và HTTPS với Squid trên Centos7

3.1K 3 19
4

Hướng dẫn sử dụng XenServer - Công nghệ ảo hóa xịn mà không mất tiền !

3.0K 2 0
1

[Tản mạn] Ảo hóa - Ai cũng biết nhưng cụ thể nó là gì ?

4.9K 8 7
13

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

309 3 0
1

Xây dựng High Available cho MySQL Server với HAproxy và Keepalived trên Ubuntu

1.9K 5 7
3