infrastructure

Am hiểu blue green deployment trong 5 phút

80 1 1
2

Một số kiến trúc server phổ biến cho các ứng dụng web

1.6K 27 2
23

SES - Simple Email Service : Tạo một server gửi mail chưa bao giờ đơn giản đến thế !

1.3K 1 2
5

Redis - Hướng dẫn cài đặt một server Redis

1.3K 1 1
4

RODC - Read Only Domain Controller

524 0 0
2

AWS EC2 From Zero To Hero

1.2K 10 1
5

[Infrastructure] 127.0.0.1

840 7 0
12

Monitor Amazon Cloudwatch Log kiểm soát truy cập qua SSH

301 2 0
2

Đăng ký domain miễn phí và cấu hình cho các website trên VPS

1.0K 7 3
9

Welcome to HTTP/2

507 9 0
5

10 câu lệnh hữu ích để thu thập thông tin hệ thống và phần cứng trong Linux

400 6 0
6

SSH hoạt động như thế nào?

2.0K 19 0
14

SARG - Squid Analysis Report Generator : Công cụ monitor traffic cho Squid Proxy

301 1 0
2

Xây dựng một Transparent Proxy để Filter HTTP và HTTPS với Squid trên Centos7

2.5K 3 10
3

Triển khai website lên Amazon Cloud

2.5K 0 0
3

Hướng dẫn sử dụng XenServer - Công nghệ ảo hóa xịn mà không mất tiền !

2.3K 2 0
1

[Tản mạn] Ảo hóa - Ai cũng biết nhưng cụ thể nó là gì ?

3.8K 7 7
12

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

245 2 0
1

Xây dựng High Available cho MySQL Server với HAproxy và Keepalived trên Ubuntu

1.3K 5 7
2

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

1.4K 12 0
4