Game

Game

Sort by: Newest posts

Viết Game Rắn Ăn Mồi với 100 dòng HTML

1.0K 5 5
1

Viết game flappy bird bằng HTML và JavaScript (P.1)

676 0 0
1

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

629 0 0
2

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

3.7K 23 2
39

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

1.3K 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

463 0 0
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

1.5K 0 0
2

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

465 0 0
2

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

657 0 2
2

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

665 1 2
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

419 0 0
4

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

459 0 0
0

Continue with Game development with Ruby

49 0 0
0

Hướng dẫn làm VR với Unity (phần 3)

561 0 0
0

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Cùng bắt đầu với game đơn giản - Phần 3

55 1 0
0

Hướng dẫn làm game VR với Unity (Phần 2)

681 0 0
0

4 yếu tố của việc thiết kế game(Phần 4)

216 1 0
0

Hướng dẫn làm VR với Unity

2.9K 0 0
0

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Cùng bắt đầu với game đơn giản - Phần 2

75 0 0
1

[Game level design] Rules : Cái khó ló cái khôn (thử thách người chơi)

310 0 0
0