Coding

Coding

Sort by: Newest posts

6 chức năng dễ gây nhầm lẫn của Ruby

198 0 0
0

Code reviews - how to make it awesome part 1

432 2 0
4

Luyện kỹ năng code Python với Python Challenge

2.7K 6 1
12

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

54.4K 61 13
78

Những thủ thuật Python bạn nhất định phải biết trên con đường go pro

8.0K 21 0
16

Nghệ thuật Callback trong Ruby

674 0 0
6

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

4.1K 14 0
6

Ruby! những điều tạo nên sự khác biệt

705 1 0
10

Một số method cần lưu ý đối với lập trình viên Ruby on Rails

420 4 0
8

TÌm hiểu về JSON Web Token

4.0K 4 1
6

Kết hợp CLI trong quản lý công việc

3.5K 12 0
13

Tìm hiểu một vài khái niệm liên quan đến "mã hóa"

1.7K 3 1
3

Sơ lược Object Oriented Design Principles

4.4K 10 0
6

Technical Debt - Nợ kĩ thuật - Nợ code không chỉ trả bằng code

2.2K 0 2
6

Tiếng Anh trong lập trình

166 0 0
-4

Học ngôn ngữ mới chỉ trong 10 bước đơn giản

201 0 0
0

Floating Point Rounding Error và câu chuyện của một game thủ Dota

497 9 3
11

Google Spreadsheets Advance

4.4K 1 2
0

Javascript, Promise Và Functional Programming

351 2 0
0

7 Patterns to Refactor Fat ActiveRecord Models

454 5 0
2