Coding

Coding

Sort by: Newest posts

Luyện kỹ năng code Python với Python Challenge

2.6K 6 1
12

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

52.1K 59 12
75

Những thủ thuật Python bạn nhất định phải biết trên con đường go pro

7.4K 20 0
16

Nghệ thuật Callback trong Ruby

646 0 0
6

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

4.0K 14 0
6

Ruby! những điều tạo nên sự khác biệt

683 1 0
10

Một số method cần lưu ý đối với lập trình viên Ruby on Rails

410 4 0
8

TÌm hiểu về JSON Web Token

3.9K 4 1
6

Kết hợp CLI trong quản lý công việc

3.5K 12 0
13

Tìm hiểu một vài khái niệm liên quan đến "mã hóa"

1.6K 2 1
3

Sơ lược Object Oriented Design Principles

4.2K 9 0
6

Technical Debt - Nợ kĩ thuật - Nợ code không chỉ trả bằng code

2.0K 0 2
6

Tiếng Anh trong lập trình

165 0 0
-4

Học ngôn ngữ mới chỉ trong 10 bước đơn giản

194 0 0
0

Floating Point Rounding Error và câu chuyện của một game thủ Dota

485 9 3
11

Google Spreadsheets Advance

4.3K 1 2
0

Javascript, Promise Và Functional Programming

342 2 0
0

7 Patterns to Refactor Fat ActiveRecord Models

443 5 0
2

Monad trong Scala

800 1 1
3

Functional Reactive Programming

3.5K 5 0
9