basic skill

basic skill

Sort by: Newest posts
Avatar

Become a "Better Coder" - Cải thiện kĩ năng lập trình của bạn như thế nào ?

668 5 5
Avatar

ĐỐI VỚI BUSINESS ANALYST, KỸ NĂNG MỀM CHÍNH LÀ KỸ NĂNG CỨNG MỚI

601 3 0
1
Avatar

Để trở thành một Junior Developer ?!

803 1 0
1
Avatar

Thao tác cơ bản với File và Directory trong Ruby

1.1K 0 0
1
Avatar

Work Fucking Hard - Lao động hăng say tình yêu sẽ đến

780 0 0
5
Avatar

Thủ thuật tăng tốc độ làm việc trên ubuntu - Tự tạo command đặc biệt

1.0K 1 0
3
Avatar

Những điều cần lưu ý khi làm việc với người Nhật Bản

4.6K 0 0
1
Avatar

The 8 essential skills for TEAMwork

983 0 0
0
Avatar

Làm việc với code của người khác

2.9K 1 0
2
Avatar

Đọc source code một cách hiệu quả

13.0K 7 0
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.