basic skill

basic skill

Sort by: Newest posts
Avatar

Become a "Better Coder" - Cải thiện kĩ năng lập trình của bạn như thế nào ?

731 5 5
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

ĐỐI VỚI BUSINESS ANALYST, KỸ NĂNG MỀM CHÍNH LÀ KỸ NĂNG CỨNG MỚI

900 3 0
1
Avatar

Để trở thành một Junior Developer ?!

945 2 0
1
Avatar

Thao tác cơ bản với File và Directory trong Ruby

1.2K 0 0
1
Avatar

Work Fucking Hard - Lao động hăng say tình yêu sẽ đến

919 0 0
6
Avatar

Thủ thuật tăng tốc độ làm việc trên ubuntu - Tự tạo command đặc biệt

1.1K 2 0
3
Avatar

Những điều cần lưu ý khi làm việc với người Nhật Bản

6.4K 0 0
1
Avatar

The 8 essential skills for TEAMwork

1.0K 0 0
0
Avatar

Làm việc với code của người khác

3.5K 1 0
3
Avatar

Đọc source code một cách hiệu quả

16.5K 9 0
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.