Best Programmer

Best Programmer

Sort by: Newest posts
Avatar

Hành động một cách thận trọng (Act with Prudence)

154 0 0
2
Avatar

Cách viết README chất!

14.8K 6 0
9
Avatar

Nguyên tắc KISS YAGNI & DRY trong lập trình

1.3K 4 0
8
Avatar

Giữ sức khỏe và giữ tập trung khi làm việc

1.5K 16 5
Avatar

The growth stages of a programmer ?

187 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Write clean code. Why not???

1.7K 12 1
  • Avatar
12
Avatar

Từng bước để trở thành senior programer

2.2K 7 0
5

Best Programmer


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.