Agile Tester

Agile Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

10 nguyên tắc dành cho AGILE TESTERS

210 1 0
3
Avatar

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

15.0K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

How to Write Test Cases ( Hướng dẫn cách viết Testcases)

6.6K 3 0
1
Avatar

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

319 0 0
0
Avatar

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

457 2 0
0
Avatar

7 Kỹ năng để trở thành một automation tester thành công trong năm 2019

1.7K 2 0
0
Avatar

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

783 4 4
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Agile Testing - Workproducts & Kanban

390 0 0
0
Avatar

From Tester to Business Analyst(BA)

1.6K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Hướng dẫn về Agile testing

1.2K 0 0
1
Avatar

Lại bàn về Whitebox Testing và lí do nó không thực sự được ưa chuộng

1.1K 1 0
4
Avatar

Agile Testing - Scrum

700 2 0
0
Avatar

Agile Testing - Quadrants

984 3 4
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

18.5K 5 0
4
Avatar

Agile Testing - Tracking Activities

436 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Agile Testing - Tester in Team

554 4 0
3
Avatar

How To Become An Agile Tester

583 3 0
2
Avatar

Hướng dẫn tạo test plan

12.0K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.