+1

Hướng dẫn tạo test plan

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 test plan dựa trên 1 bài toán thực tế: tạo test plan của website Guru99 Bank.

1 Chiến lược test

1.1 Phạm vi test

1.1.1 Những đặc điểm cần được test

Toàn bộ đặc điểm của website Guru99 Bank đã được định nghĩa trong các specs yêu cầu trong phần mềm đều cần được test

PL0001.JPG

1.1.2 Các đặc điểm không cần phải test

Những đặc điểm không cần phải test là vì chúng không thuộc specs yêu cầu trong phần mềm.

 • Giao diện sử dụng

 • Giao diện phần cứng

 • Giao diện phần mềm

 • Tính logic của dữ liệu đầu vào

 • Giao diện giao tiếp

 • Sự hoàn thành và bảo mật của website

1.2 Loại test

Trong dự án Guru99 Bank, có 3 loại test sẽ được thực hiện:

 • Integration testing (các module phần mềm cá nhân sẽ được kết hợp và test trong 1 nhóm .

 • System testing (tiến hành thực hiện trên 1 hệ thống hoàn thành và hội nhập để đánh giá ựu tương thích của hệ thống với các yêu cầu cụ thể)

 • API testing: Test toàn bộ API tạo cho phần mềm.

1.3 Vấn đề phát sinh và rủi ro

PL0002.JPG

1.4 Test logic

1.4.1 Ai là người test?

Dự án được test bởi những thành viên bên ngoài team để tiết kiệm chi phí

1.4.2 Khi nào thì test

Việc tiến hành test sẽ được thực hiện khi các dữ liệu đầu vào sau đây sẵn sang:

 • Phần mềm sẵn sang cho test

 • Các yêu cầu cụ thể được tạo ra

 • Môi trường test được xây dựng

 • Đủ nhân lực cho việc test

2. Nhiệm vụ của test

Nhiệm vụ của test là kiểm tra chức năng của website Guru99 Bank, dự án sẽ tập trung vào test sự hoạt động của ngân hàng bao gồm quản lý tài khoản, rút tiền, và số dư,…. để đảm bảo hệ thống làm việc bình thường trong môi trường kinh doanh

3. Các tiêu chuẩn test

3.1 Tiêu chuẩn đình chỉ (stop test)

Nếu các thành viên trong nhóm báo cáo rằng có 40% test case bị lỗi sẽ đình chỉ test cho đến khi team sửa được các case lỗi trên

3.2 Tiêu chuẩn đầu ra

Đưa ra các tiêu chuẩn để hoàn thành thành công của nội dung test Tỷ lệ Run bắt buộc là 100 % nếu không có lý do rõ ràng Ty lệ pass 80% nếu tỷ lệ đạt được là bắt buộc

**4. Kế hoạch nhân sự **

PL0003.JPG

5. Môi trường test

Môi trường test sẽ được cài đặt như sau:

PL0004.JPG

6. KẾ HOẠCH VÀ DỰ TÍNH

6.1 Nhiệm vụ và đánh giá toàn bộ dự án

PL0005.JPG

6.2 Kế hoạch hoàn thành các nhiệm vụ

PL0006.JPG

7. KHẢ NĂNG BÀN GIAO

7.1 Trước khi test

 • Tài liệu kế hoạch test

 • Tài liệu test case

 • Các yêu cầu cụ thể thiết kế test

7.2 Trong quá trình test

 • Công cụ test

 • Mô phỏng

 • Dữ liệu test

 • Test Trace_ability Matrix

 • Log lỗi và thực hiện log

7.3 Sau vòng test

 • Kết quả test/ báo cáo

 • Báo cáo lỗi

 • Cài đặt/ hướng dẫn quy trình test

 • Phát hành note

Nguồn tham khảo: http://www.guru99.com/what-everybody-ought-to-know-about-test-planing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.