Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

345 1098 7 1.3M
Silver Content Creator
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

2.1K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

710 6 0
17
Avatar

Lỗ hổng Java deserialization và những điều có thể bạn chưa biết

4.0K 3 10
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

[Write up] Rootme web: Khai thác sql injection

6.8K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

190 4 0
8
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

4.2K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

[Write up] BugBountyHunter khai thác XSS (phần 1)

1.1K 4 0
14
Avatar

Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution - Chiếm quyền điều khiển máy thằng bạn đang code PHP

4.4K 20 24
 • Avatar
 • Avatar
44
Avatar

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

2.8K 24 6
 • Avatar
 • Avatar
64
Avatar

[Write up] Vulnhub: Geisha - Leo quyền qua SUID

775 5 0
15
Avatar

Các cấu hình sai Nginx phổ biến khiến web server của bạn gặp nguy hiểm (Part 1)

3.4K 51 6
 • Avatar
 • Avatar
58
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 2)

1.1K 10 1
 • Avatar
8
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 1)

6.4K 13 0
16
Avatar

[Write-up] Intigriti's December XSS Challenge 2020

807 3 1
 • Avatar
19
Avatar

OpenCRX: XXE to RCE

1.3K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

[Hackthebox] Tabby and Doctors Writeups

426 1 0
3
Avatar

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.3K 8 0
11
Avatar

Hãy để việc fuzzing đơn giản hơn với Nuclei

2.6K 1 0
6
Avatar

Khai thác lỗ hổng RCE trong Bassmaster

661 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tự cài đặt mail server dùng cho pentest và các mục đích khác

2.5K 15 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.