Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

344 1098 7 1.3M
Silver Content Creator
Avatar

Phân tích CVE-2019-8942 của wordpress

1.1K 2 11
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Phân tích và reproduce lỗi Pre-Auth NoSQL Injection lead to RCE trên Rocket.Chat 3.12.1

1.1K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tấn công chiếm tài khoản bất kì trên webiste

2.3K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Phân tích CVE-2021-30128 Apache OFBIZ

627 1 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Phân tích CVE-2021-26295 Apache OFBIZ

1.1K 0 12
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tìm hiểu và khai thác lỗi XXE

3.5K 3 0
10
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 1)

796 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

2.8K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 1)

2.7K 1 9
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Bạn cần gì để có thể trở thành một hacker mũ trắng?

1.0K 8 10
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Công nghệ Content Disarm and Reconstruction (CDR) - Những điều cơ bản nhất

640 0 0
5
Avatar

Khai thác subdomain takeover thông qua Azure

676 0 0
8
Avatar

Giới thiệu về Apache Dubbo và phân tích CVE 2019-17564

800 0 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.0K 4 0
12
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.5K 12 0
7
Avatar

Tôi đã đánh cắp tên miền của MIT như thế nào?

1.6K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

888 4 0
6
Avatar

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

5.2K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

1.6K 2 9
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

2.1K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
25
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.