Raspberrypi

Raspberrypi

Sort by: Newest posts
Avatar

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

1.2K 9 8
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

Hướng dẫn cài đặt Raspberry Pi Zero W không cần màn hình

1.1K 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.