Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

344 1098 7 1.3M
Silver Content Creator
Avatar

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

11.6K 18 1
 • Avatar
19
Avatar

Ứng dụng của ECC: Trao đổi khóa Diffie-Hellman

2.7K 2 0
10
Avatar

[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

3.8K 8 22
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Khai thác PHP Deserialization

1.4K 2 0
2
Avatar

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

985 6 0
10
Avatar

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

2.2K 9 0
21
Avatar

Giới thiệu về Hệ mật trên đường cong Elliptic (ECC)

10.9K 4 10
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

5.5K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tấn công CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

2.6K 4 1
 • Avatar
6
Avatar

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

1.4K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Hackthebox - Writeup] Remote

571 0 1
 • Avatar
7
Avatar

[Write up] Vulnhub: Sumo - Kernel exploit

773 2 0
9
Avatar

Trải nghiệm thi OSCP và sự liên quan tới công việc Penetration Testing

5.2K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Pentest Web với Wfuzz

1.2K 2 0
3
Avatar

[Hackthebox Write-up] Traceback

478 1 0
3
Avatar

[Phân tích Log] SQL Injection part1

1.0K 1 0
7
Avatar

XML external entity (XXE) injection

6.1K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Reverse Shell bằng OpenSSL

353 0 0
1
Avatar

Lỗ hổng Mass Assignment và cách phòng tránh

2.6K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Phân tích vài mẫu Android Malware từ xưa

898 1 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.