Uiza

Load Bitmap Efficiently in Android [Part 2]

878 5 0
2

Những câu lệnh linux hữu ích cho người mới dùng Ubuntu

1.1K 3 0
1

Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum

2.0K 4 1
1

Sử dụng Rails 5 ActionCable và RethinkDB để xây dựng một ứng dụng Reactive Websocket

336 1 0
2

Ajax (Rails ajax, jQuery ajax)

1.9K 1 0
0

Readable Code - phần 1

322 0 0
0

New Features in Laravel 5.3 (P2)

101 0 0
0

[iOS10] Tìm hiểu về User Notifications: Framework mới của iOS 10 để tạo notification

767 1 0
2

Let's have some fun with cucumber

108 1 0
0

[Codeigniter Framework] Phần 3: Upload image trong Codeigniter

3.1K 0 2
0

[Mysql] Đánh Index cho hiệu năng cao - P3

564 3 0
0

Introduction about VueJS - The progressive framework (P1)

277 0 0
1

Tìm hiểu về Queues trong Laravel

6.1K 4 2
3

Đã tìm ra code hoàn hảo và chống hack?

300 0 0
2

Giới thiệu về ứng dụng fake GPS trên android - Mock location

7.8K 0 0
0

Triển khai private Docker Registry

2.3K 3 0
2

Sự cần thiết của Framework cho Test Automation

1.2K 1 0
1

Test Driven Development (TDD)

240 2 0
1

Laravel - Tối ưu URL với Eloquent Sluggable

6.7K 5 1
6

Tìm hiểu Service trong Android

4.9K 1 2
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.