android security

android security

Sort by: Newest posts
Avatar

Một số công cụ kiểm thử xâm nhập ứng dụng di động hiệu quả

144 0 0
1
Avatar

Tôi đã lạm dụng chính sách Referral của app X như nào? - Phần I

1.3K 2 6
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Android Application Vulnerabilities

280 2 0
6
Avatar

Android Security - Thực Hiện Đơn Giản Việc Bảo Mật Ứng Dụng

886 1 0
4
Avatar

SafetyNet reCAPTCHA API for Android app

400 0 0
1
Avatar

Phân tích vài mẫu Android Malware từ xưa

803 1 0
7
Avatar

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

1.4K 4 1
  • Avatar
6
Avatar

Safety And Security For Your Android

93 0 0
1
Avatar

Làm thế nào để lưu trữ token một cách bảo mật trong Android

3.1K 3 1
  • Avatar
6

android security


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.