android security

android security

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về lỗ hổng bảo mật của Deep Link

3.3K 1 0
11
Avatar

Một số công cụ kiểm thử xâm nhập ứng dụng di động hiệu quả

215 0 0
1
Avatar

Tôi đã lạm dụng chính sách Referral của app X như nào? - Phần I

1.4K 2 6
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Android Application Vulnerabilities

342 2 0
6
Avatar

Android Security - Thực Hiện Đơn Giản Việc Bảo Mật Ứng Dụng

1.0K 1 0
4
Avatar

SafetyNet reCAPTCHA API for Android app

446 0 0
1
Avatar

Phân tích vài mẫu Android Malware từ xưa

898 1 0
8
Avatar

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

1.5K 4 1
  • Avatar
6
Avatar

Safety And Security For Your Android

97 0 0
1
Avatar

Làm thế nào để lưu trữ token một cách bảo mật trong Android

3.3K 3 1
  • Avatar
7

android security


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.