Shader

Shader

Sort by: Newest posts
Avatar

Godot Shader (P6-3): Tạo hiệu ứng Matrix

101 0 0
1
Avatar

Godot Shader (P6-2): Tạo hiệu ứng Matrix

137 0 0
0
Avatar

Godot Shader (P6-1): Tạo hiệu ứng Matrix

209 0 0
1
Avatar

Godot Shader (P5) Palette Swap

106 0 0
2
Avatar

Godot Shader (P4): Hướng dẫn hiệu ứng kim cương khi chuyển màn hình.

236 0 0
0
Avatar

Godot Shader (P3): Hướng dẫn làm hiệu ứng hoà tang.

204 0 0
1
Avatar

Godot Shader (P2) : Hướng dẫn làm Outline cho sprite 2D

423 0 0
1
Avatar

Cách sử dụng shader trong Godot

766 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn tạo hiệu ứng Chromatic Shader (P5)

556 2 0
4
Avatar

Tạo hiệu ứng gió đung đưa ngọn cỏ, Shader (P4)

1.1K 0 0
4
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Shader trong Cocos2d-x (P3)

739 0 0
2
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Shader trong Cocos2d-x (P2)

704 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Shader trong Cocos2d-x (P1)

1.5K 0 0
3
Avatar

Shader Unity - Outline shader

1.7K 1 0
0
Avatar

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

1.8K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

2.1K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Giới thiệu khái quát về Shader trong Unity3D

4.9K 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Giới thiệu cơ bản về Shader trong Unity

9.8K 2 1
  • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.