Shader

Shader

Sort by: Newest posts

Godot Shader (P6-1): Tạo hiệu ứng Matrix

15 0 0
1

Godot Shader (P5) Palette Swap

16 0 0
2

Godot Shader (P4): Hướng dẫn hiệu ứng kim cương khi chuyển màn hình.

58 0 0
0

Godot Shader (P3): Hướng dẫn làm hiệu ứng hoà tang.

70 0 0
0

Godot Shader (P2) : Hướng dẫn làm Outline cho sprite 2D

69 0 0
1

Cách sử dụng shader trong Godot

76 0 0
1

Hướng dẫn tạo hiệu ứng Chromatic Shader (P5)

169 2 0
2

Tạo hiệu ứng gió đung đưa ngọn cỏ, Shader (P4)

211 0 0
3

Hướng dẫn sử dụng Shader trong Cocos2d-x (P3)

177 0 0
1

Hướng dẫn sử dụng Shader trong Cocos2d-x (P2)

155 0 0
0

Hướng dẫn sử dụng Shader trong Cocos2d-x (P1)

440 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

690 0 0
0

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

1.1K 0 2
2

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

1.2K 1 2
2

Giới thiệu khái quát về Shader trong Unity3D

1.8K 0 1
2

Giới thiệu cơ bản về Shader trong Unity

4.7K 1 1
3