Tran Tien Thanh

@tienthanht

Report

Tại sao bạn cần học nhiều ngôn ngữ lập trình hơn?

143 1 2
3

Viết API Document "Khoa Học" bằng Swagger trong Ruby on Rails

83 1 4
1

Elasticsearch dưới góc nhìn đơn giản hơn? (Phần 2)

535 0 2
1

Tối ưu hóa bộ nhớ ứng dụng với Gem Jemalloc trong Rails

84 1 0
2

Elasticsearch dưới góc nhìn đơn giản hơn?

1.6K 14 2
15

[Có thể bạn chưa biết?] Một vài cách viết ngắn gọn trong Ruby on Rails (Phần Cuối)

48 0 0
0

[Có thể bạn chưa biết?] Một vài cách viết ngắn gọn trong Ruby on Rails (phần 2)

45 1 0
2

[Có thể bạn chưa biết?] Một vài cách viết ngắn gọn trong Ruby on Rails (phần 1)

92 0 0
4

Date, Time, DateTime trong Ruby and Rails

577 0 1
3

Fabrication hay FactoryGirl nhanh hơn khi viết Rspec

91 0 0
0

Sẽ thế nào khi chúng ta bỏ toàn bộ file CSS vào head?

1.0K 7 1
4

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 2)

50 0 0
0

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

126 1 2
3

Các lựa chọn xóa bản ghi trong Ruby on Rails

488 0 0
3

Một vài tip nhỏ Ruby on Rails có thể bạn chưa biết

162 4 0
3

Tại sao 80% các ứng viên kỹ sư phần mềm bị người sáng lập Rails từ chối?

677 2 0
3

Nên sử dụng toán tử == hay === trong Javascript?

1.2K 1 0
3

Thuật toán sắp xếp nào là nhanh nhất?

8.3K 13 4
14

Viết Log ra file trong Ruby on Rails

206 0 0
1

Tối ưu hóa hình ảnh trong Ruby

108 2 1
3