Refactoring

Code tởm #4: Method phì độn

868 0 2
9

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

366 6 1
7

How to find common code smells and avoid them

122 0 0
0

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

319 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

149 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

263 1 0
0

Rails refactoring

324 11 0
8

Refactoring - Mở đầu

673 5 0
3

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

79 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

109 1 0
2

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

248 1 0
4

[Slide Only] Refactoring to Collections

465 4 1
5

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

183 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

257 2 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

344 4 6
4

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

57 0 0
0