Refactoring

Refactoring

Sort by: Newest posts

Refactor code với Special Case object

113 0 0
4

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

865 11 1
16

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

444 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

205 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

386 4 0
1

Refactor rails

616 15 0
12

Refactoring - Mở đầu

1.3K 7 0
4

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

131 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

185 3 0
4

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

358 2 0
5

[Slide Only] Refactoring to Collections

587 4 1
6

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

261 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

446 3 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

478 5 6
6

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

67 0 0
0