Refactoring

Refactoring

Sort by: Newest posts

Refactor code với Special Case object

133 0 0
4

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

1.0K 11 1
17

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

491 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

233 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

432 4 0
1

Refactor rails

779 15 0
13

Refactoring - Mở đầu

1.5K 7 0
4

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

144 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

232 3 0
4

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

406 2 0
5

[Slide Only] Refactoring to Collections

621 4 1
6

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

295 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

513 2 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

523 5 6
6

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

69 0 0
0