Refactoring

Code tởm #4: Method phì độn

334 0 2
8

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

339 6 1
7

How to find common code smells and avoid them

103 0 0
0

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

308 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

148 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

249 1 0
0

Rails refactoring

301 11 0
8

Refactoring - Mở đầu

598 5 0
3

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

66 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

105 1 0
2

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

216 1 0
4

[Slide Only] Refactoring to Collections

443 4 1
4

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

170 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

233 2 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

328 4 6
4

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

54 0 0
0