Refactoring

Refactoring

Sort by: Newest posts
Avatar

Những Phương Pháp Tốt Nhất Cho Việc Tái Cấu Trúc Mã

394 3 0
0
Avatar

Refactor code với Special Case object

187 0 0
4
Avatar

Code tởm #4: Method phì độn

1.1K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

1.3K 11 1
  • Avatar
18
Avatar

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

593 4 1
  • Avatar
6
Avatar

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

297 5 0
5
Avatar

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

542 4 0
0
Avatar

Refactor rails

1.0K 17 0
16
Avatar

Refactoring - Mở đầu

2.6K 8 0
6
Avatar

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

230 1 0
3
Avatar

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

340 3 0
4
Avatar

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

597 2 1
  • Avatar
6
Avatar

[Slide Only] Refactoring to Collections

724 4 1
  • Avatar
6
Avatar

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

368 0 0
1
Avatar

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

679 2 0
3
Avatar

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

744 5 6
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

96 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.