Refactoring

Refactoring

Sort by: Newest posts

Refactor code với Special Case object

109 0 0
4

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

789 11 1
16

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

430 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

194 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

368 3 0
1

Refactor rails

554 14 0
12

Refactoring - Mở đầu

1.2K 7 0
3

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

122 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

169 3 0
4

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

342 1 0
5

[Slide Only] Refactoring to Collections

573 4 1
6

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

249 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

413 3 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

461 5 6
6

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

65 0 0
0