Refactoring

Refactoring

Sort by: Newest posts

Refactor code với Special Case object

96 0 0
4

Một số kỹ thuật Refactoring phổ biến

214 2 0
3

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

592 10 1
13

How to find common code smells and avoid them

166 0 0
0

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

376 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

176 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

333 2 0
0

Refactor rails

467 12 0
10

Refactoring - Mở đầu

1.0K 8 0
3

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

104 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

137 3 0
4

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

306 1 0
5

[Slide Only] Refactoring to Collections

523 4 1
6

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

220 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

355 2 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

407 5 6
5

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

62 0 0
0