Refactoring

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

410 8 1
9

How to find common code smells and avoid them

138 0 0
0

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

333 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

153 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

277 1 0
0

Refactor rails

339 12 0
9

Refactoring - Mở đầu

779 6 0
3

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

82 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

112 1 0
2

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

260 1 0
4

[Slide Only] Refactoring to Collections

477 4 1
5

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

192 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

278 2 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

358 4 6
4

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

57 0 0
0