Refactoring

Refactoring

Sort by: Newest posts

Refactor code với Special Case object

93 0 0
4

Một số kỹ thuật Refactoring phổ biến

208 1 0
2

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

536 9 1
11

How to find common code smells and avoid them

156 0 0
0

Đừng lạm dụng kế thừa trong Ruby

366 4 1
6

Làm hoặc không làm. Đừng "thử" - Object#try

172 5 0
5

7 Design Patterns to Refactor MVC Components in Rails

320 1 0
0

Refactor rails

446 12 0
10

Refactoring - Mở đầu

951 7 0
3

Refactoring techniques - Composing Methods (part 2)

99 1 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

133 2 0
3

Refactoring techniques - Composing Methods (part 1)

296 1 0
5

[Slide Only] Refactoring to Collections

510 4 1
6

5 cách giúp bạn refactor views code trong Rails application

216 0 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

340 2 0
3

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

396 5 6
5

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

59 0 0
0