best practice

best practice

Sort by: Newest posts
Avatar

Clean code phần 2: Đặt tên là một nghệ thuật

663 2 0
6
Avatar

Clean code phần 1: Vì sao cần code sạch

850 2 0
13
Avatar

Kubernetes best practices - Liveness và Readiness Health checks

1.6K 2 0
8
Avatar

5 phương pháp thực tế đáng lưu ý nhất khi khai báo biến trong Javascript

767 6 0
8
Avatar

Code tởm #4: Method phì độn

1.1K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

10 phương pháp hay nhất cho nhóm QA để cung cấp phần mềm chất lượng và nhanh chóng

86 1 0
2
Avatar

Các best practices trong việc sử dụng những cú pháp Javascript thời hiện đại

1.4K 12 0
13
Avatar

Top những tricks giúp bạn code Ruby ở một đẳng cấp cao hơn

709 3 0
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.