best practice

best practice

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm sao để tạo cái id unique tăng dần trong mongodb ?

1.0K 1 4
Avatar

Clean code phần 2: Đặt tên là một nghệ thuật

764 2 0
6
Avatar

Clean code phần 1: Vì sao cần code sạch

1.0K 2 0
14
Avatar

Kubernetes best practices - Liveness và Readiness Health checks

2.5K 2 1
  • Avatar
11
Avatar

5 phương pháp thực tế đáng lưu ý nhất khi khai báo biến trong Javascript

861 5 0
8
Avatar

Code tởm #4: Method phì độn

1.1K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

10 phương pháp hay nhất cho nhóm QA để cung cấp phần mềm chất lượng và nhanh chóng

87 1 0
2
Avatar

Các best practices trong việc sử dụng những cú pháp Javascript thời hiện đại

1.5K 12 0
13
Avatar

Top những tricks giúp bạn code Ruby ở một đẳng cấp cao hơn

745 3 0
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.