Refactor

Tối ưu, cải thiện website cho người không biết nhiều về kỹ thuật

131 3 0
4

7 design pattern để tái cấu trúc MVC components trong Rails △

249 5 0
5

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Clean code - P2

599 2 1
3

Refactor your PHP code

149 0 2
2

Code tởm #3: If else hỗn độn

1.9K 0 2
6

Khởi tạo các giá trị trong ViewController Storyboard một cách an toàn

118 1 0
1

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

410 8 1
9

Refactor Ruby on Rails Code

96 0 0
0

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

137 1 2
3

Refactor rails

339 12 0
9