Ngoc Nguyễn

@nguyenthingoc

Report

Nhận diện chữ cái từ image với Ruby

27 1 0
0

Using Capybara with RSpec live testing in a browser

74 1 1
4

Manage maintenance mode with capistrano and turnout

10 0 0
0

Tìm hiểu về Rack

27 1 0
2

Giới thiệu Set Class trong Ruby

16 0 0
0

Một số hướng dẫn cho việc sử dụng HTTP request trong Ruby

31 0 0
1

3 nguyên tắc giúp viết code ruby tốt hơn

55 0 0
1

Authentication with Warden, devise-less (part 2)

25 0 0
0

Giảm thiểu chế độ DDoS sử dụng Rack::Attack

63 2 0
2

Gọi columns, rows từ một mảng 2 chiều một các đơn giản trong Ruby với Array#transpose method

64 0 0
0

Benchmarking trong Ruby

39 0 0
1

Sự khác nhau giữa Symbols và Strings

60 0 0
0

Angular và React, lựa chọn nào cho dự án của bạn?

178 0 0
0

Một số query phổ biến trong Elasticsearch

734 3 0
2

Config multiple databases in Rails

228 1 0
0

Lý thuyết đồ thị trong Ruby

63 0 0
0

Khoa học máy tính trong Ruby: Sử dụng stacks để giải quyết vấn đề

140 1 0
1

10 thủ thuật Ruby mà bạn chưa từng thấy

267 3 0
3

Phân biệt các loại service trong ứng dụng của bạn

577 1 0
1

3 tips để cải thiện performance test suite của bạn

72 1 0
1