Ngoc Nguyễn

@nguyenthingoc

Authentication with Warden, devise-less (part 2)

10 0 0
0

Giảm thiểu chế độ DDoS sử dụng Rack::Attack

42 2 0
2

Gọi columns, rows từ một mảng 2 chiều một các đơn giản trong Ruby với Array#transpose method

26 0 0
0

Benchmarking trong Ruby

16 0 0
1

Sự khác nhau giữa Symbols và Strings

36 0 0
0

Angular và React, lựa chọn nào cho dự án của bạn?

82 0 0
0

Một số query phổ biến trong Elasticsearch

201 2 0
2

Config multiple databases in Rails

99 1 0
0

Lý thuyết đồ thị trong Ruby

37 0 0
0

Khoa học máy tính trong Ruby: Sử dụng stacks để giải quyết vấn đề

121 1 0
1

10 thủ thuật Ruby mà bạn chưa từng thấy

225 3 0
3

Phân biệt các loại service trong ứng dụng của bạn

292 1 0
2

3 tips để cải thiện performance test suite của bạn

66 1 0
1

Cải thiện Performance với các Background jobs tốt hơn

116 2 0
3

Chuyện gì đang xảy ra trong ứng dụng Ruby của bạn?

75 0 0
0

CSS Architecture: First steps

98 0 0
0

The Learn

43 0 0
0

Five Tips for a More Productive Team

43 0 0
0

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

54 0 0
0

Exploring the Structure of Ruby Gems

72 0 0
0