0

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

1. Kiểm thử ứng dụng ?

Kiểm thử ứng dụng được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm, được thực hiện thông qua các tập lệnh với động cơ tìm lỗi trong phần mềm. Nó liên quan đến các bài kiểm thử cho toàn bộ ứng dụng.

Việc kiểm thử ứng dụng giúp nâng cao chất lượng ứng dụng của bạn trong khi giảm chi phí, tối đa hóa ROI và tiết kiệm thời gian phát triển.

Trong Kỹ thuật phần mềm, kiểm thử ứng dụng có thể được thực hiện trong các danh mục khác nhau như GUI, chức năng, cơ sở dữ liệu (backend), hiệu năng, v.v.

Đối với Kiểm thử ứng dụng, vòng đời kiểm thử bao gồm các giai đoạn khác nhau bao gồm phân tích yêu cầu, lập kế hoạch kiểm thử, phân tích kiểm thử, thiết kế kiểm thử, thực hiện kiểm thử & báo cáo lỗi, v.v.

2. Cách thức kiểm thử ứng dụng

Các ứng dụng và sản phẩm phần mềm có một số biến thể về các tính năng mà chúng hỗ trợ cũng như các quy trình chúng thực hiện. Vì vậy, Kiểm thử ứng dụng đảm bảo rằng một chương trình hoặc ứng dụng cụ thể hoạt động đúng.

Một vòng đời để thử nghiệm ứng dụng bao gồm bốn giai đoạn.

 • Thiết kế kế hoạch kiểm thử dựa trên yêu cầu ứng dụng
 • Xây dựng kịch bản kiểm thử: thủ công và tự động
 • Thực hiện kiểm thử chức năng của ứng dụng để đảm bảo ứng dụng chạy đúng logic
 • Thực hiện kiểm thử tải và điều chỉnh hiệu suất của ứng dụng

Kiểm thử ứng dụng được phân loại thành hai phân khúc.

 • Kiểm thử ứng dụng web
 • Kiểm thử ứng dụng desktop

Kiểm thử ứng dụng web

 • Kiểm thử chức năng và kiểm thử hiệu suất
 • Kiểm thử trình duyệt chéo
 • Kiểm thử load và stress
 • Kiểm thử hồi quy và tuân thủ
 • Kiểm thử chấp nhận người dùng
 • Thử nghiệm Beta
 • Kiểm thử Smoke
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ và kiểm thử khả năng tương thích

Kiểm thử ứng dụng Desktop

 • Kiểm thử giao diện người dùng
 • Kiểm thử khả năng sử dụng
 • Kiểm thử năng suất
 • Kiểm thử tương thích (Phần mềm / Phần cứng)
 • Thử nghiệm chức năng
 • Kiểm thử bảo mật

Kiểm thử ứng dụng Mobile

 • Kiểm thử giao diện người dùng
 • Kiểm thử dựa trên quy tắc
 • Kiểm thử hồi quy
 • Thử nghiệm chức năng
 • Kiểm thử bảo mật

3. Phương pháp kiểm thử ứng dụng

Phương pháp kiểm thử là những cách khác nhau để đảm bảo rằng ứng dụng phần mềm được kiểm thử đầy đủ. Phương pháp kiểm thử không có tổ chức và kém có thể dẫn đến một sản phẩm không ổn định.

Có ba cách kiểm thử được thực hiện.

 • Kiểm thử hộp đen
 • Kiểm thử hộp trắng
 • Kiểm thử hộp xám

Kiểm thử hộp đen

Kỹ thuật Kiểm thử hộp đen được sử dụng phổ biến để kiểm thử: Kiểm thử chức năng, Kiểm thử phi chức năng và Kiểm thử hồi quy.

Trong thử nghiệm hộp đen, các kỹ thuật được sử dụng

 • Phân vùng tương đương
 • Phân tích giá trị biên
 • Bảng quyết định
 • Chuyển trạng thái

Kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp trắng thường được sử dụng để kiểm tra mã phần mềm để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật nội bộ, các đường dẫn bị hỏng hoặc có cấu trúc kém, chức năng của các vòng lặp có điều kiện, v.v.

Trong thử nghiệm hộp trắng, chiến lược được sử dụng là

 • Phân tích độ bao phủ của code
 • Độ bao phủ nhánh

Kiểm thử hộp xám

Kỹ thuật kiểm thử này là sự kết hợp của cả Kiểm thử hộp đen cũng như kiểm thử hộp trắng. Nó được thực hiện theo quy định để tìm bug dựa trên cấu trúc hoặc sử dụng ứng dụng không phù hợp.

4. Kế hoạch kiểm thử để kiểm thử ứng dụng

Các tài liệu Test Plan có nguồn gốc từ mô tả sản phẩm, yêu cầu phần mềm kỹ thuật SRS, hoặc các tài liệu sử dụng Case. Trọng tâm của việc kiểm thử là những gì cần kiểm thử, làm thế nào để kiểm thử, khi nào kiểm thử và ai sẽ kiểm thử. Tài liệu kế hoạch kiểm thử được sử dụng làm phương tiện liên lạc giữa nhóm kiểm thử và người quản lý kiểm thử.

Một kế hoạch kiểm thử tiêu chuẩn cho Kiểm thử ứng dụng nên xác định các tính năng sau;

 • Xác định phạm vi thử nghiệm
 • Xác định mục tiêu kiểm thử
 • Tiếp cận hoạt động thử nghiệm
 • Lập kế hoạch kiểm thử
 • Theo dõi lỗi và báo cáo

5. Cách thực hiện tốt nhất để kiểm thử ứng dụng

Chọn chiến lược phù hợp để Kiểm thử ứng dụng là một cách được đảm bảo để phát hiện các lỗi trong ứng dụng. Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là nhóm QA tuân theo một bộ quy trình chuẩn để phát hiện nhiều lỗi hơn và với ít thời gian hơn.

Để thử nghiệm ứng dụng, một số thực tiễn tốt nhất bao gồm:

 • Xác định thông số chức năng
 • Đánh giá và kiểm tra
 • Tiêu chí đầu vào đầu ra
 • Các biến thể kiểm thử chức năng
 • Thử nghiệm đa nền tảng
 • Thực hiện kiểm thử tự động

6. Những thử thách của kiểm thử ứng dụng

Trong khi thử nghiệm ứng dụng, người thử nghiệm có thể gặp nhiều thách thức

 • Các vấn đề chỉ được xác định khi người dùng gọi
 • Không có khả năng lường trước tác động của sự thay đổi
 • Không nhìn thấy lỗi ứng dụng và hoạt động
 • Mất thời gian

7. Kiểm thử ứng dụng di động

Giống như thử nghiệm ứng dụng web, thử nghiệm ứng dụng di động cũng dựa trên chiến lược và phương pháp thử nghiệm tương tự. Sự khác biệt có thể là ở các công cụ được sử dụng để thử nghiệm, một số công cụ phổ biến được sử dụng để thử nghiệm ứng dụng di động là Sikuli, TestComplete, FoneMonkey, Robotium, v.v.

Phân loại các ứng dụng di động:

 • Ứng dụng web - Nó được truy cập bởi người dùng qua mạng như internet hoặc mạng nội bộ
 • Ứng dụng gốc - Nó được phát triển cho nền tảng cụ thể và được cài đặt trên thiết bị điện toán
 • Ứng dụng lai - Nó kết hợp các yếu tố của cả Web và bản địa. Ví dụ: Facebook.

Đối với hầu hết các nền tảng di động, bạn có thể sử dụng CSS, HTML, JS, v.v.

8. Các trường hợp kiểm thử để kiểm thử ứng dụng di động

Chiến lược ứng dụng thử nghiệm di động hoàn chỉnh bao gồm cơ sở hạ tầng thiết bị và mạng, lựa chọn thiết bị đích và kết hợp hiệu quả các công cụ kiểm thử thủ công và tự động để bao quát cả thử nghiệm không chức năng và chức năng.

Đối với ứng dụng di động, những thứ cần kiểm thử là

 • Cài đặt

  • OTA
  • Wifi
  • Cáp dữ liệu
  • Bluetooth
 • Gỡ cài đặt

 • Logo ứng dụng

 • Splash

 • Bộ nhớ thấp

 • Phản hồi trực quan

 • Thoát khỏi ứng dụng

 • Bắt đầu / Khởi động lại ứng dụng

9. Thử thách di động

Với số lượng người dùng và thiết bị di động tăng lên, việc thử nghiệm ứng dụng di động ngày càng phức tạp hơn. Kiểm thử một ứng dụng di động khác biệt đáng kể so với ứng dụng web dựa trên máy tính để bàn. Những thách thức phổ biến phải đối mặt trong quá trình thử nghiệm di động là

 • Bảo hiểm kiểm thử toàn diện
 • Quản lý phân mảnh (phiên bản HĐH khác nhau, bộ xử lý, bộ nhớ)
 • Thiếu kế hoạch kiểm thử
 • Áp lực thời gian
 • Thiếu thiết bị vật lý
 • Sự đa dạng trong nền tảng và hệ điều hành

Phần kết luận

Trong Kiểm thử ứng dụng, toàn bộ ứng dụng được kiểm thử, cho cách tiếp cận khác nhau, các công cụ và phương pháp được sử dụng. Thực hiện kiểm thử ứng dụng trước khi phát hành trực tiếp là rất quan trọng đối với thành công của sản phẩm phần mềm.

Tài liệu tham khảo :

https://www.guru99.com/application-testing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.