translation

translation

Sort by: Newest posts

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

226 0 0
0

Prop Drilling

224 0 0
2

jQuery i18n những điều nên biết

294 0 0
1

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

42 0 0
0

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

908 1 1
13

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

1.2K 2 0
2

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

870 0 1
1

Chuyện review code: Những thói quen xấu mà new dev Java thường mắc phải.

1.6K 2 0
9

Hiểu nhanh về Blockchain trong 10 phút

2.4K 16 0
18

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 2)

2.7K 11 4
9

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

378 2 0
2

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 1)

2.2K 9 2
10

Nên kiểm thử tự động hay kiểm thử thủ công

360 0 0
3

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

1.2K 1 0
1

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

720 0 0
0

User Acceptance Testing (UAT)

10.9K 1 0
1

Một số mẹo trong rails I18n

449 1 0
2