translation

translation

Sort by: Newest posts

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

61 0 0
0

Prop Drilling

83 0 0
2

jQuery i18n những điều nên biết

155 0 0
0

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

35 0 0
0

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

595 1 1
13

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

1.0K 2 0
2

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

751 0 1
1

Chuyện review code: Những thói quen xấu mà new dev Java thường mắc phải.

1.5K 2 0
9

Hiểu nhanh về Blockchain trong 10 phút

1.9K 15 0
18

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 2)

2.2K 9 4
9

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

322 2 0
2

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 1)

1.8K 8 2
10

Nên kiểm thử tự động hay kiểm thử thủ công

292 0 0
3

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

974 1 0
1

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

621 0 0
0

User Acceptance Testing (UAT)

9.2K 1 0
1

Một số mẹo trong rails I18n

374 1 0
2