translation

translation

Sort by: Newest posts
Avatar

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

2.5K 2 0
1
Avatar

Prop Drilling

2.6K 4 0
8
Avatar

jQuery i18n những điều nên biết

1.0K 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

280 0 0
0
Avatar

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

2.5K 2 1
  • Avatar
15
Avatar

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

1.7K 2 0
2
Avatar

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

1.7K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Chuyện review code: Những thói quen xấu mà new dev Java thường mắc phải.

2.0K 3 0
9
Avatar

Hiểu nhanh về Blockchain trong 10 phút

3.6K 17 0
26
Avatar

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 2)

3.5K 12 4
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

826 2 0
2
Avatar

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 1)

2.8K 9 3
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Nên kiểm thử tự động hay kiểm thử thủ công

734 0 0
3
Avatar

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

1.7K 1 0
1
Avatar

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

1.7K 0 0
0
Avatar

User Acceptance Testing (UAT)

16.5K 2 0
2
Avatar

Một số mẹo trong rails I18n

639 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.