translation

translation

Sort by: Newest posts

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

250 1 1
13

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

741 1 0
2

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

575 0 1
1

Chuyện review code: Những thói quen xấu mà new dev Java thường mắc phải.

1.4K 2 0
7

Hiểu nhanh về Blockchain trong 10 phút

1.6K 14 0
15

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 2)

1.4K 6 4
7

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

233 2 0
1

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 1)

1.0K 7 2
9

Nên kiểm thử tự động hay kiểm thử thủ công

189 0 0
3

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

699 1 0
1

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

363 0 0
0

User Acceptance Testing (UAT)

6.8K 1 0
1

Một số mẹo trong rails I18n

287 1 0
2