translation

translation

Sort by: Newest posts

jQuery i18n những điều nên biết

57 0 0
1

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

32 0 0
0

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

390 1 1
13

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

883 2 0
2

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

661 0 1
1

Chuyện review code: Những thói quen xấu mà new dev Java thường mắc phải.

1.4K 2 0
7

Hiểu nhanh về Blockchain trong 10 phút

1.7K 14 0
16

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 2)

1.8K 7 4
7

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

263 2 0
2

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 1)

1.4K 8 2
9

Nên kiểm thử tự động hay kiểm thử thủ công

234 0 0
3

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

806 1 0
1

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

468 0 0
0

User Acceptance Testing (UAT)

8.2K 1 0
1

Một số mẹo trong rails I18n

324 1 0
2