translation

translation

Sort by: Newest posts
Avatar

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

431 0 0
0
Avatar

Prop Drilling

521 0 0
4
Avatar

jQuery i18n những điều nên biết

420 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

51 0 0
0
Avatar

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

1.1K 1 1
  • Avatar
13
Avatar

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

1.3K 2 0
2
Avatar

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

1.0K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Chuyện review code: Những thói quen xấu mà new dev Java thường mắc phải.

1.6K 2 0
9
Avatar

Hiểu nhanh về Blockchain trong 10 phút

2.7K 16 0
19
Avatar

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 2)

2.9K 11 4
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

454 2 0
2
Avatar

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 1)

2.4K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Nên kiểm thử tự động hay kiểm thử thủ công

393 0 0
3
Avatar

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

1.3K 1 0
1
Avatar

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

833 0 0
0
Avatar

User Acceptance Testing (UAT)

12.1K 1 0
1
Avatar

Một số mẹo trong rails I18n

480 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.