translation

translation

Sort by: Newest posts

Prop Drilling

53 0 0
2

jQuery i18n những điều nên biết

91 0 0
0

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

34 0 0
0

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

494 1 1
13

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

980 2 0
2

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

705 0 1
1

Chuyện review code: Những thói quen xấu mà new dev Java thường mắc phải.

1.5K 2 0
8

Hiểu nhanh về Blockchain trong 10 phút

1.8K 14 0
17

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 2)

2.0K 7 4
7

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

294 2 0
2

GraphQL mà tôi thường nghe thấy là thứ gì? (Phần 1)

1.6K 8 2
9

Nên kiểm thử tự động hay kiểm thử thủ công

257 0 0
3

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

909 1 0
1

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

547 0 0
0

User Acceptance Testing (UAT)

8.5K 1 0
1

Một số mẹo trong rails I18n

348 1 0
2