Linux

Linux

Sort by: Newest posts

Zimbra Mail Server on CentOS (Part 1)

698 0 0
2

Các lệnh cơ bản khi làm việc với server

1.3K 3 0
4

Tải file mp3 từ Youtube bằng 1 câu lệnh Linux

970 2 3
8

Cơ bản về phân quyền cho file trong Linux (phần 2)

5.7K 5 1
13

Bắt đầu với Lập trình Shell

25.2K 9 0
12

Một số lệnh hữu ích trên terminal

416 1 0
3

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

9.2K 54 14
48

Cơ bản về phân quyền cho file trong Linux (phần 1)

7.4K 18 8
23

How to step into the journey of Security Testing

132 1 0
0

[Linux-tips] Sử dụng piping, redirection, filters trong command line

1.0K 1 1
3

Xử lý JSON trên giao diện dòng lệnh Linux

567 1 0
0

Hướng dẫn mang "sudo" lên windows (ROR supported - full functional)

882 0 1
2

Có nên dùng tails -f để đọc file log?

1.4K 0 0
1

[Linux]9 lệnh hữu ích để lấy thông tin CPU trên Linux

4.4K 0 0
2

Tạo lập mail server trên hệ thống GNU/Linux (Phần 5)

225 1 0
0

Cấu hình VSFTP trên Centos 7

4.4K 1 0
1

Cấu hình DHCP trên Centos 7

2.7K 1 0
1

[Become a SuperUser] Debian vs Redhat: Package Management System

1.8K 18 11
32

Tìm hiểu về FreeIPA

1.1K 1 1
0

Hướng dẫn cài đặt Squid server trên Centos 6

1.8K 1 0
2