+3

Hướng dẫn sử dụng Nano cho người mới

Cuộc nội chiến trong cộng đồng sử dụng Linux với lý do "Command-line editor nào là tốt nhất?" luôn luôn là cuộc chiến dai dẳng và quyết liệt. 1 bên là vi(VIM) và bên kia là Emacs. Mỗi bên đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, tuy nhiên vì là 2 ông lớn nên quy tắc phe cũng khá lằng nhằng rắc rối. Cụ thể hơn là các keyboard shortcut của 2 command-line editor trên đều cần nhiều khả năng ghi nhớ. Và rất may mắn trên thế giới cũng đang có 1 command-line editor thứ 3 đang nổi lên với bộ keyboard đơn giản, phục vụ nhu cầu mở, sửa và lưu đủ dùng mà không cần phải nhớ lằng nhằng cho lắm. Đó là nano.

Nano cần cài đặt không?

Theo mặc định của tất cả các hệ điều hành họ hàng Unix, nano được cài sẵn. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp không có sẵn, bạn chạy lệnh sau để tải về

sudo apt-get install nano

Sau đó bạn chỉ cần chạy nó với 1 lệnh đơn giản:

nano

Lệnh trên sẽ mở file mới. Sau đó bạn sẽ tuỳ ý chỉnh sửa và lưu lại.

Mở tệp với nano

Bạn chỉ cần thêm tên file sau lệnh nano

nano kazusa_okuyama_and_nana_asakawa.txt

Bạn cũng có thể chỉ luôn đường dẫn tới thư mục, miễn là bạn có quyền truy cập

nano /path/to/Kasumi_Yamaya.txt

2 câu lệnh trên dù là tệp mới toanh hay mở tệp có sẵn trong máy đều có thể sử dụng được.

Lưu tệp

Trong nano, ta lưu tệp bằng tổ hợp ctrl+o.

Trong trường hợp lưu ở format DOS, ta nhấn thêm alt+d.

Trong trường hợp lưu ở format MAC, ta nhấn thêm alt+m.

Tổ hợp ctrl+o trên còn nhiều tác dụng khác, như:

  • Nối văn bản nano vào cuối tệp khác, sau ctrl+o thì alt+a.
  • Nối văn bản nano vào đầu tệp khác, sau ctrl+o thì alt+p.
  • Back-up tệp, sau ctrl+o thì alt+b.

Thoát khỏi nano

Tổ hợp cần gõ là ctrl+x

Cắt dán văn bản

Để cắt một dòng văn bản trong nano, nhấn ctrl+k.

Nếu bạn nhấn ctrl+k lần nữa trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác thì dòng văn bản sẽ được thêm vào virtual clipboard.

Khi bạn bắt đầu nhập thêm văn bản hoặc xóa văn bản và nhấn ctrl+k thì clipboard sẽ bị xóa và chỉ dòng cuối cùng bạn cắt sẽ dán được.

Nếu bạn muốn cắt chỉ một phần của một dòng, nhấn ctrl+6 ở đầu văn bản bạn muốn cắt và sau đó nhấn ctrl+k để cắt văn bản.

Dán văn bản sử dụng ctrl+u.

Show vị trí con trỏ

Nhấn tổ hợp ctrl+c sẽ cho output này.

line 5/11 (54%), col 10/100 (10%), char 100/200 (50%)

Đó chính là vị trí bạn đang ở hiện tại

Đọc file với nano

Sử dụng ctrl+r. Nhấn alt+f nếu muốn mở file mới ở buffer mới.

Tìm và thay thế các chuỗi

Để tìm chuỗi, chạy ctrl+\. Mặc định khi chạy tổ hợp phím này thì cũng hiển thị luôn cả việc thay thế.

Để tắt thay thế, ctrl+r là tổ hợp cần dùng. Bật lại thì nhấn lại tổ hợp này lần nữa.

Để tìm ở phía trc, sau khi tắt thay thế, nhấn alt+b.

Nếu muốn force case-sensative, sau khi ở chế độ tìm, alt+c. Và nhấn lại để huỷ.

1 text-editor luôn có chế độ tìm kiếm regex. Nano cũng không ngoại lệ. Đó là alt+r.

Các tham số đi kèm trong nano:

nano -B (sao lưu tập tin trước khi chỉnh sửa nó) nano -E (chuyển đổi các tab thành space khi chỉnh sửa) nano -c (liên tục hiển thị các số liệu thống kê vị trí con trỏ) nano -i (tự động thụt dòng mới vào cùng vị trí với dòng trước) nano -k (tuỳ chỉnh vị trí cắt để nó cắt từ vị trí con trỏ thay vì toàn bộ dòng) nano -m (cho phép sử dụng chuột để yểm trợ) nano -v (mở file chỉ để đọc)

Tham khảo

https://www.lifewire.com/beginners-guide-to-nano-editor-3859002


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí