delegate

delegate

Sort by: Newest posts

Delegate Pattern mở rộng tính kế thừa

43 1 0
2

RxSwift — Từ Delegate sang Observable

33 0 0
0

Cách sử dụng data sources và delegate tách rời view controller

39 0 0
2

Closure callback có thể thay thế được Delegate không?

159 1 0
1

Giao tiếp giữa các Controller trong ứng dụng IOS

185 1 0
2

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

3.8K 9 4
20

Module Forwardable trong Ruby

42 0 0
2

Bản chất của Delegate và Data Source trong Swift

441 2 0
3

Delegate trong Java

1.9K 1 0
4

Tại sao bạn không nên sử dụng delegates trong swift!

1.4K 1 0
-7

Delegate pattern trong Swift.

848 2 0
1

Delegates in Swift

1.8K 0 0
0

Refactoring table view data source and delegate methods

428 1 0
-8

Delegation trong IOS

469 0 1
0