delegate

delegate

Sort by: Newest posts
Avatar

Sử dụng delegate trong C#

389 1 0
4
Avatar

Design Pattern: Delegation trong Kotlin - cách để nhờ người khác làm bài tập về nhà

213 3 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Delegate trong C#

9.4K 5 0
3
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

53 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Delegate trong Swift

956 1 0
1
Avatar

delegate trong Ruby on Rails

123 0 0
-2
Avatar

Delegation Pattern trong Swift

1.2K 0 0
0
Avatar

Delegate Pattern mở rộng tính kế thừa

2.8K 1 0
3
Avatar

RxSwift — Từ Delegate sang Observable

506 0 0
1
Avatar

Cách sử dụng data sources và delegate tách rời view controller

663 0 0
2
Avatar

Giao tiếp giữa các Controller trong ứng dụng IOS

295 1 0
2
Avatar

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

5.3K 13 4
  • Avatar
  • Avatar
30
Avatar

Bản chất của Delegate và Data Source trong Swift

1.8K 2 0
3
Avatar

Delegate trong Java

7.0K 2 0
4
Avatar

Tại sao bạn không nên sử dụng delegates trong swift!

2.0K 1 0
-9
Avatar

Delegate pattern trong Swift.

1.3K 2 0
1
Avatar

Delegates in Swift

3.6K 0 0
0
Avatar

Refactoring table view data source and delegate methods

701 1 0
-8
Avatar

Delegation trong IOS

919 0 1
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.