delegate

delegate

Sort by: Newest posts
Avatar

Design Pattern: Delegation trong Kotlin - cách để nhờ người khác làm bài tập về nhà

146 3 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Delegate trong C#

4.9K 4 0
2
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

52 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Delegate trong Swift

635 1 0
1
Avatar

delegate trong Ruby on Rails

113 0 0
-2
Avatar

Delegation Pattern trong Swift

1.1K 0 0
0
Avatar

Delegate Pattern mở rộng tính kế thừa

2.1K 1 0
3
Avatar

RxSwift — Từ Delegate sang Observable

493 0 0
1
Avatar

Cách sử dụng data sources và delegate tách rời view controller

591 0 0
2
Avatar

Giao tiếp giữa các Controller trong ứng dụng IOS

283 1 0
2
Avatar

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

5.1K 13 4
  • Avatar
  • Avatar
29
Avatar

Bản chất của Delegate và Data Source trong Swift

1.6K 2 0
3
Avatar

Delegate trong Java

6.5K 2 0
4
Avatar

Tại sao bạn không nên sử dụng delegates trong swift!

2.0K 1 0
-9
Avatar

Delegate pattern trong Swift.

1.3K 2 0
1
Avatar

Delegates in Swift

3.6K 0 0
0
Avatar

Refactoring table view data source and delegate methods

682 1 0
-8
Avatar

Delegation trong IOS

873 0 1
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.