Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu Scope functions trong Kotlin

566 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Navigation Component 1 cách giải quyết tốt cho việc chuyển đổi screen

590 0 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Kotlin Coroutine

391 3 1
  • Avatar
9
Avatar

Data Class hay Builder Design Pattern?

378 3 0
8
Avatar

Làm quen với Delegation pattern trong Kotlin

96 1 0
2
Avatar

Khám phá Navigation Architecture Component trong Android

1.5K 1 0
2
Avatar

Cách sử dụng Annotations trong kotlin

658 1 3
Avatar

Kotlin - Xây dựng Restful APIs sử dụng Kotlin và Spring Boot

496 0 0
4
Avatar

Internationalization Spring boot Kotlin and Thymeleaf

146 0 1
  • Avatar
2
Avatar

[Android] Change language Programmatically Using Kotlin

1.0K 0 0
-1
Avatar

How to config your output file name in Gradle Kotlin DSL - Android

638 1 1
  • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về Google Chrome Cast

529 3 0
3
Avatar

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.6K 6 8
Avatar

Tìm hiểu về Android KTX

337 0 0
1
Avatar

Kotlin dễ ẹc - Lớp vs đối tượng: Object expression và Object declaration

523 0 0
1
Avatar

Di chuyển, truyền dữ liệu giữa các màn hình trong kotlin android

1.7K 0 0
0
Avatar

Làm quen với Kotlin - Extension

314 0 0
1
Avatar

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

240 1 0
0
Avatar

Top 25 Lib and Projects của nửa đầu năm 2020 — Summer Edition

814 8 1
  • Avatar
11
Avatar

Simplifying APIs with coroutines and Flow

236 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.