+2

[Series CentOS ] Phần 1: Đặt IP tĩnh siêu nhanh bằng tool NMCLI

Các bước đổi IP tĩnh cho thiết bị sử dụng hệ điều hành CentOS (CentOS 7, CentOS 8 ) một cách đơn giản và cực kì nhanh chóng với 6 CLI sau

1. Kiểm tra các card đang có và xác định tên card mạng cần đặt ip tĩnh

nmcli c

2. Đặt ip với tên card mạng tương ứng

nmcli c m ens33 ipv4.addresses 192.168.99.100/24

3. Đặt ip gateway

nmcli c m ens33 ipv4.gateway 192.168.99.1

4. Đặt mode static

nmcli c m ens33 ipv4.method manual

5. Đặt ip dns

nmcli c m ens33 ipv4.dns "8.8.8.8"

6. Up card mạng

nmcli c up ens33 

Lưu ý:

  • ens33 tên card mạng muốn đặt ip tĩnh (tên card mạng cũng có thể là eth hoặc eno )
  • các tham số ip address, gateway, dns có thể thay đổi tùy ý
  • tool nmcli thường có sẵn trong CentOS7, 8.

Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của mình và khi đọc xong xin cho mình ý kiến phản hồi. Bài viết sau có hay hơn chính là nhờ vào các ý kiến phản hồi của các bạn. Mình xin cám ơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.