+3

Tìm hiểu về Sandwich Attack trong DeFi

Mayfest2023

I. Giới thiệu

Trong thế giới blockchain, Sandwich Attack là một kiểu tấn công độc đáo mà các nhà giao dịch không đồng ý và cố ý sử dụng để tạo ra lợi nhuận không công bằng. Sandwich Attack thường xảy ra trong các giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (decentralized exchanges - DEXs) hoặc các hợp đồng thông minh (smart contracts) trên blockchain. Điểm đặc biệt của Sandwich Attack là việc tấn công xảy ra bằng cách xếp chồng hai lệnh giao dịch để tạo ra một hiệu ứng giá không công bằng và thu lợi bất hợp pháp từ sự biến động giá của tài sản kỹ thuật số.

Sandwich Attack có thể tạo ra tác động đáng kể đến các thị trường tài chính trên blockchain và làm mất lòng tin của người dùng vào tính công bằng và ổn định của công nghệ này. Vì vậy, việc hiểu và áp dụng biện pháp phòng ngừa Sandwich Attack là rất quan trọng để bảo vệ sự phát triển bền vững của công nghệ blockchain.

Sau đây mình sẽ nói rõ hơn về Sandwich Attack và cách hoạt động. image.png

II. Hiểu về Sandwich Attack

1. Định nghĩa và cơ chế hoạt động

Sandwich Attack là một hình thức tấn công trong giao dịch blockchain, nơi kẻ tấn công tận dụng việc xếp chồng hai lệnh giao dịch để tạo ra một hiệu ứng giá không công bằng và thu lợi bất hợp pháp từ sự biến động giá của tài sản kỹ thuật số. Cơ chế hoạt động của Sandwich Attack thường xảy ra như sau:

Bước 1: Xác định giao dịch mục tiêu Kẻ tấn công tìm kiếm một giao dịch đang diễn ra trên mạng blockchain mà họ muốn tác động. Điều này có thể là một giao dịch mua hoặc bán một loại tài sản kỹ thuật số cụ thể.

Bước 2: Đặt lệnh mua và bán đồng thời Kẻ tấn công sẽ đặt hai lệnh giao dịch cùng một lúc, một lệnh mua và một lệnh bán. Điều quan trọng là giữ khoảng cách thời gian ngắn giữa hai lệnh này, để đảm bảo chúng được xác nhận liên tiếp trên blockchain. image.png Bước 3: Chờ đến khi giao dịch xảy ra Khi giá tài sản kỹ thuật số dao động, một trong hai lệnh giao dịch của kẻ tấn công sẽ được thực hiện trước, tạo ra một hiệu ứng giá không công bằng. Kẻ tấn công có thể tận dụng sự biến động giá này để mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số với giá tốt hơn so với thị trường.

2. Mục tiêu và nguyên tắc của Sandwich Attack

Mục tiêu chính của Sandwich Attack là tạo ra lợi nhuận không công bằng cho kẻ tấn công bằng cách tận dụng sự biến động giá trong giao dịch trên blockchain. Nguyên tắc cơ bản của Sandwich Attack là tận dụng tính chất phi tập trung và khả năng xếp chồng lệnh giao dịch trên mạng blockchain để tạo ra một hiệu ứng giá không công bằng, từ đó thu lợi từ sự biến động giá và làm mất cân bằng trong thị trường.

III. Cách thức thực hiện Sandwich Attack

Bước 1: Xác định giao dịch mục tiêu Kẻ tấn công cần xác định một giao dịch cụ thể mà họ muốn tác động bằng cách truy cập vào mempool. Điều này có thể là một giao dịch mua hoặc bán một loại tài sản kỹ thuật số cụ thể trên mạng blockchain.

Bước 2: Đặt lệnh mua và bán đồng thời Kẻ tấn công sẽ đặt hai lệnh giao dịch cùng một lúc - một lệnh mua và một lệnh bán. Quan trọng là giữ khoảng thời gian ngắn giữa hai lệnh này để đảm bảo chúng được xác nhận liên tiếp trên blockchain. Điều này có thể đòi hỏi kẻ tấn công theo dõi và đưa ra lệnh nhanh chóng để tận dụng cửa sổ thời gian hẹp. Ngoài ra kẻ tấn công còn có thể chi trả thêm gas fee nhiều hơn so với giao dịch mục tiêu để được thực hiện lệnh giao dịch trước. image.png

Bước 3: Chờ đến khi giao dịch xảy ra Khi giá tài sản kỹ thuật số trong giao dịch dao động, một trong hai lệnh giao dịch của kẻ tấn công sẽ được thực hiện trước, tạo ra một hiệu ứng giá không công bằng. Kẻ tấn công có thể tận dụng sự biến động giá này để mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số với giá tốt hơn so với thị trường. Sau khi hoàn thành, kẻ tấn công có thể rút lợi nhuận của mình và thoát khỏi thị trường.

Cách thức thực hiện Sandwich Attack tận dụng tính chất phi tập trung và khả năng xếp chồng lệnh giao dịch trên mạng blockchain để tạo ra một lợi nhuận không công bằng. Tuy nhiên, việc thực hiện thành công Sandwich Attack đòi hỏi sự nhanh nhạy và quan sát tỉ mỉ của kẻ tấn công để tận dụng các cửa sổ thời gian ngắn trong giao dịch.

IV. Ảnh hưởng của Sandwich Attack

1. Gây ra biến động giá không công bằng

Sandwich Attack có thể gây ra biến động giá không công bằng trong thị trường tài chính trên blockchain. Kẻ tấn công sử dụng lợi thế của việc xếp chồng lệnh giao dịch để tạo ra một hiệu ứng giá tạm thời, làm biến đổi giá tài sản kỹ thuật số một cách không tự nhiên. Điều này ảnh hưởng đến sự công bằng và minh bạch của thị trường và có thể gây thiệt hại cho các nhà đầu tư và người dùng không có thông tin đầy đủ.

2. Gây ra mất cân bằng và không đáng tin cậy trong thị trường

Sandwich Attack làm mất cân bằng trong thị trường bằng cách tạo ra một hiệu ứng giá không công bằng. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu đáng tin cậy và không ổn định trong việc giao dịch tài sản kỹ thuật số trên blockchain. Người dùng có thể mất lòng tin vào tính công bằng và minh bạch của thị trường, và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và sự chấp nhận rộng rãi của công nghệ blockchain.

3. Gây tác động đến lòng tin và sự ổn định của blockchain

Sandwich Attack có thể gây tác động tiêu cực đến lòng tin và sự ổn định của công nghệ blockchain. Khi các nhà giao dịch và người dùng không còn tin tưởng vào tính công bằng và minh bạch của thị trường trên blockchain, điều này có thể dẫn đến giảm sự tham gia và sự phát triển của hệ thống. Điều này đe dọa đến sự tiếp tục phát triển và áp dụng của công nghệ blockchain trong các lĩnh vực khác nhau.

V. Các biện pháp phòng ngừa Sandwich Attack

Giám sát và phân tích dữ liệu

Các tổ chức và sàn giao dịch trên blockchain cần thực hiện giám sát và phân tích dữ liệu để phát hiện các hành vi đáng ngờ và các mô hình giao dịch không bình thường. Bằng cách theo dõi và phân tích dữ liệu giao dịch, có thể xác định các hoạt động đáng ngờ liên quan đến Sandwich Attack và đưa ra biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Đặt giới hạn lệnh giao dịch

Các sàn giao dịch và hợp đồng thông minh trên blockchain có thể áp dụng các giới hạn lệnh giao dịch để hạn chế sự xếp chồng lệnh và tạo ra lợi thế cho Sandwich Attack. Bằng cách giới hạn số lượng và tần suất lệnh giao dịch, có thể giảm khả năng thực hiện Sandwich Attack và bảo vệ tính công bằng của thị trường.

Sử dụng công cụ phân tích và thuật toán thông minh

Công cụ phân tích và thuật toán thông minh có thể được áp dụng để phát hiện và ngăn chặn Sandwich Attack. Các công nghệ này có khả năng phân tích mô hình giao dịch và xác định các hoạt động đáng ngờ. Bằng cách sử dụng công cụ phân tích và thuật toán thông minh, các tổ chức và sàn giao dịch có thể nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn Sandwich Attack trước khi gây ra ảnh hưởng tiêu cực.

VI. Conclusion

Tóm tắt vấn đề và ảnh hưởng của Sandwich Attack

Sandwich Attack là một hình thức tấn công trong giao dịch blockchain, tạo ra lợi nhuận không công bằng bằng cách tận dụng sự biến động giá trong giao dịch. Nó có thể gây ra biến động giá không công bằng, mất cân bằng và mất lòng tin trong thị trường tài chính trên blockchain.

Quan trọng của việc nắm vững và áp dụng biện pháp phòng ngừa

Để bảo vệ sự phát triển bền vững của công nghệ blockchain, việc nắm vững và áp dụng các biện pháp phòng ngừa Sandwich Attack là rất quan trọng. Giám sát dữ liệu, đặt giới hạn lệnh giao dịch và sử dụng công cụ phân tích và thuật toán thông minh là những biện pháp cần được áp dụng để đảm bảo tính công bằng và ổn định của thị trường tài chính trên blockchain.

References:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.