API security

API security

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm thử các lỗi bảo mật logic bằng OpenAPI document + SwaggerStrike

119 0 0
1
Avatar

Tản mạn về API security

581 4 0
7
Avatar

GraphQL - Hiểu để hack (Phần 3)

5.9K 3 0
9
Avatar

API Security - Một số biện pháp để tăng tính bảo mật API hơn

Mayfest2023 API security
2.2K 15 5
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Cross-Site Scripting (XSS) Attacks: What They Are and How to Prevent Them

186 0 0
1
Avatar

Giải thích cơ chế hoạt động của SSL và Certificate thông qua câu chuyện của Romeo và Juliet

4.1K 54 3
 • Avatar
 • Avatar
68
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (End)

6.2K 7 0
14
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 2)

6.4K 8 0
16
Avatar

Security Risk - Timing attack - Khó nhưng hoàn toàn khả thi

1.2K 3 1
 • Avatar
17
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 1)

6.1K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Tìm hiểu về Cookies

2.0K 3 0
10
Avatar

[UseCase - 002] AWS EKS Security (Kubernetes on AWS)

1.5K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[UseCase - 001] AWS Cloudfront Signed URL - AWS S3 Pre-signed URL - One-time URL

2.4K 7 0
10
Avatar

Các phương pháp bypass AV cơ bản

2.7K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Chuẩn Mã Hóa AES và Cách sử dụng trong Rails

611 0 0
2
Avatar

Cơ chế hoạt động và ứng dụng của RSA

1.0K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

API security: Giới thiệu một số vấn đề thường gặp (Part 2)

1.1K 1 0
4
Avatar

API security: Giới thiệu một số vấn đề thường gặp (Part 1)

6.0K 5 1
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.