AI

AI

Sort by: Newest posts
Avatar

Xin Đừng Ngáo AI...

6.6K 9 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
75
Avatar

[AI] [BFS] Demo code thuật toán BFS bằng Javascript

251 3 0
2
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

2.3K 4 0
9
Avatar

Đôi nét về TF-IDF trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

976 2 0
4
Avatar

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

7.5K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

71 0 0
0
Avatar

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

117 0 0
0
Avatar

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

1.0K 2 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Chủ đề tranh luận lớn tiếp theo: Vai trò của AI trong Software Testing

108 0 0
1
Avatar

Kỹ năng Trí tuệ nhân tạo của bạn không có nhiều giá trị như bạn nghĩ

2.0K 3 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

1. Introduction to AI - Artificial Intelligent

399 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

6. Những điểm hạn chế của Machine Learning

705 0 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

5. AI Company

170 0 0
1
Avatar

4. AI Role

198 0 0
1
Avatar

The rise of AI P1/2

117 0 0
2
Avatar

Xe tự hành, chọn ai để không đâm vào?

113 0 0
0
Avatar

Chat bot ở khắp nơi

261 1 0
2
Avatar

20+ Resources To Learn and Start Your Career In Artificial Intelligence (AI)

192 3 1
 • Avatar
2
Avatar

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

477 0 0
5
Avatar

Các thuật toán cơ bản trong AI - Phân biệt Best First Search và Uniform Cost Search (UCS)

11.4K 3 0
13
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.