Avatar

[𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭 - 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗥𝘂𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲]

Avatar

Thiết kế RESTful API

11.1K 29 0
15
Avatar

Xây dựng form Multiple File Upload sử dụng gem cocoon và CarrierWave

499 2 0
1
Avatar

Làm việc với SVG / vector drawables trong Android

5.6K 3 0
0
Avatar

Tổng quan về stream API trong java 8

7.0K 3 0
5
Avatar

Backup Database và toàn bộ vps trong laravel

1.3K 5 1
  • Avatar
4
Avatar

Phân biệt Epics, User Stories và Tasks

9.4K 3 0
-1
Avatar

Tìm hiểu về Fuzz Testing

3.2K 3 0
3
Avatar

Angular Modules - Ng2

3.3K 1 1
  • Avatar
2
Avatar

8 phân đoạn quan trọng của kiểm tra trang web thương mại điện tử

327 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Làm thế nào để trở thành Tester chuyên nghiệp

570 2 0
3
Avatar

Tìm hiểu Uikit Front-End Framework

1.3K 0 0
2
Avatar

Một số kiến thức về lỗ hổng bảo mật CSRF

1.4K 1 0
1
Avatar

Xamarin.Forms Performance - Part 2

495 0 0
0
Avatar

Kiểm tra ứng dụng Đối với điện thoại thông minh và thiết bị di động

141 0 0
1
Avatar

Bài 4 - Tạo popup với Bootstrap Modal Plugin

16.2K 4 9
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

887 1 0
3
Avatar

KIỂM THỬ HỘP ĐEN

835 0 0
2
Avatar

SQL testing (Phần 3 - Những câu lệnh SQL cơ bản)

1.5K 2 0
0
Avatar

Sự khác biệt giữa 2 kỹ thuật: Static Testing và Dynamic Teting

3.9K 1 0
3
Avatar

OCR Android

1.2K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.