I18n

I18n

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu i18n trong Nuxtjs

75 0 0
1

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 2)

64 1 0
4

[Vue3] Tích hợp Vue I18n đơn giản, siêu nhẹ cho các dự án Vue3

169 0 1
4

NextJS - Đa ngôn ngữ không cần thư viện ngoài.

1.5K 7 0
7

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 1)

516 3 0
8

Đa ngôn ngữ trong Laravel + Vuejs

378 0 0
7

Một số extension hay cho VSCode

1.6K 2 0
5

Sử dụng i18n trong NuxtJS

861 0 1
2

Áp dụng nội địa hoá cho dữ liệu trong ứng dụng (Localization / L10N)

769 4 0
5

Sử dụng I18n trong Zend Framework

99 0 0
1

Xây dựng đa ngôn ngữ đơn giản với i18n chỉ bằng pure Javascript

1.4K 3 1
1

i18n Rails

557 1 1
3

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 7: Sử dụng đa ngôn ngữ trong React Native (Multi-Languages) và 1 số chia sẻ cá nhân

1.9K 2 4
5

Javascript I18n

161 1 0
1

Đa ngôn ngữ cho website có sử dụng Nuxtjs

612 5 1
8

React Native Multiple Language (react-native-i18n lib)

5.3K 0 1
4

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

1.0K 1 1
13

I18n trong VueJS

2.6K 1 0
4

Localization in Laravel

2.3K 1 0
5

Tìm hiểu về react-i18next

801 1 0
1