I18n

I18n

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu i18n trong Nuxtjs

298 0 0
1
Avatar

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 2)

318 1 0
5
Avatar

[Vue3] Tích hợp Vue I18n đơn giản, siêu nhẹ cho các dự án Vue3

920 0 1
  • Avatar
4
Avatar

NextJS - Đa ngôn ngữ không cần thư viện ngoài.

4.4K 8 3
Avatar

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 1)

1.4K 4 0
10
Avatar

Đa ngôn ngữ trong Laravel + Vuejs

676 0 0
7
Avatar

Một số extension hay cho VSCode

4.1K 3 0
6
Avatar

Sử dụng i18n trong NuxtJS

2.1K 0 1
  • Avatar
3
Avatar

Áp dụng nội địa hoá cho dữ liệu trong ứng dụng (Localization / L10N)

1.3K 5 0
5
Avatar

Sử dụng I18n trong Zend Framework

179 0 0
1
Avatar

Xây dựng đa ngôn ngữ đơn giản với i18n chỉ bằng pure Javascript

3.9K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

i18n Rails

826 1 1
  • Avatar
4
Avatar

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 7: Sử dụng đa ngôn ngữ trong React Native (Multi-Languages) và 1 số chia sẻ cá nhân

3.3K 2 6
Avatar

Javascript I18n

225 1 0
1
Avatar

Đa ngôn ngữ cho website có sử dụng Nuxtjs

948 5 1
  • Avatar
8
Avatar

React Native Multiple Language (react-native-i18n lib)

8.1K 0 1
  • Avatar
5
Avatar

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

1.9K 1 1
  • Avatar
14
Avatar

I18n trong VueJS

5.5K 2 0
3
Avatar

Localization in Laravel

4.0K 1 0
5
Avatar

Tìm hiểu về react-i18next

1.1K 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.