I18n

I18n

Sort by: Newest posts

Cách dùng localization trong JS với project Laravel

260 2 0
6

Đa ngôn ngữ trong Laravel + Vuejs

250 0 0
7

Một số extension hay cho VSCode

1.2K 2 0
3

Sử dụng i18n trong NuxtJS

526 0 1
1

Áp dụng nội địa hoá cho dữ liệu trong ứng dụng (Localization / L10N)

487 4 0
5

Sử dụng I18n trong Zend Framework

62 0 0
1

Xây dựng đa ngôn ngữ đơn giản với i18n chỉ bằng pure Javascript

657 3 1
1

i18n Rails

413 1 1
3

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 7: Sử dụng đa ngôn ngữ trong React Native (Multi-Languages) và 1 số chia sẻ cá nhân

1.4K 2 4
5

Javascript I18n

130 1 0
1

Đa ngôn ngữ cho website có sử dụng Nuxtjs

447 4 1
7

React Native Multiple Language (react-native-i18n lib)

4.1K 0 1
5

Laravel google translate package - Đa ngôn ngữ cho PJ laravel bằng google dịch :D

761 1 1
13

I18n trong VueJS

1.9K 1 0
4

Localization in Laravel

1.6K 1 0
4

Tìm hiểu về react-i18next

559 1 0
1

Tự cài đặt Lazy Lookup I18n Rails

256 0 0
3

I18n ( Đa ngôn ngữ ) trong Laravel 5

669 3 0
6

Đa ngôn ngữ trong laravel (I18n)

2.9K 6 20
10

"sublime-text-i18n-rails" - Đơn giản hóa việc thêm đa ngôn ngữ

201 0 0
3