Avatar

🔥 [𝗩𝗜𝗕𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟭 - Contribute Cho 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 và 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙 Để Nhận Những Phần Quà Hấp Dẫn Lên Đến 𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱] 🔥

Avatar

[Android] Tạo một app lockScreen

2.3K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Content hugging và content compression resistance priorities

1.3K 5 1
  • Avatar
3
Avatar

Scrum trong Agile

2.7K 3 0
1
Avatar

Automation test : Test android with Appium and Cucumber

2.0K 4 0
2
Avatar

Hướng dẫn lập trình Android sử dụng Youtube API

3.7K 0 0
0
Avatar

Sử dụng Mina, Nginx và Puma trong Rails

918 3 0
3
Avatar

Làm gì khi không đủ thời gian để test

298 0 0
0
Avatar

Using Promises in BackboneJS

113 0 0
0
Avatar

Agent-Based Systems

261 0 0
1
Avatar

RxSwift and MVVM

4.0K 4 0
5
Avatar

Destructuring Assignment in ES6

7.1K 20 0
28
Avatar

Một vài mẹo CSS cho Web Developer

635 1 0
4
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Chapt2]

322 3 0
5
Avatar

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

559 5 6
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Ajax và công cụ hỗ trợ để lập trình dễ dàng hơn với ajax

428 0 0
0
Avatar

Dagger2: những điều cần biết trước khi implement

760 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu Abstract trong PHP

5.5K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KIỂM THỬ UI VÀ UX

860 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Tìm hiểu về Unsafe Swift: sử dụng con trỏ trong Swift

716 1 0
2
Avatar

Gem TheComments trong Rails

141 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.