Testing

Testing

Sort by: Newest posts

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

323 0 0
0

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

1.2K 4 0
2

Kiểm thử các tính năng thống kê trên phần mềm

246 1 0
3

Một số ví dụ của kỹ thuật kiểm thử Cause & Effect Graphing - Đồ thị nguyên nhân kết quả

64 0 0
0

Accessibility Testing

41 0 1
1

Tìm hiểu về Database testing

141 1 0
1

Phone model mới nhất vs OS version mới nhất: cái gì nên được kiểm thử trước đây???

20 0 0
0

Web Application Testing: 8 bước kiểm để test Web App

704 0 0
0

Usability Testing - Kiểm tra khả dụng: Là gì? Tại sao? & Như thế nào?

175 1 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

361 0 2
2

What is Difference Between Test Plan, Test Strategy, Test Case, Test Script, Test Scenario and Test Condition?

180 2 0
0

Interface Testing là gì? Phân loại, chiến lược và công cụ?

174 0 0
0

Hai lỗi cơ bản mà Tester thường hay gặp phải.

254 1 0
-1

Giới thiệu cơ bản- Big Data Testing

148 2 0
8

4 Wh-question cơ bản trong Testing.

57 0 0
0

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý (Phần 1)

264 2 0
2

Code Refactoring : Tại sao lại quan trọng đối với Software Tester

76 0 0
2

Kiểm tra tự động Robotium cho Android - Phần I

389 2 1
3

In-App purchase và chiến lược test - Seminar Group - SaiGon QA Team

71 0 0
1

Unit Test là gì?

3.6K 3 0
1