Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Môi trường test (kiểm thử) trong kiểm thử phần mềm

559 1 0
0

Các loại User Acceptance Testing

574 2 0
2

Các loại kiểm thử tự động và một số hiểu lầm về kiểm thử tự động

174 1 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P1)

197 1 0
4

Automated UI Testing with KIF

43 0 0
1

Hướng dẫn kiểm thử bảo mật cho web application

234 2 0
2

Các giai đoạn khác nhau trong Migration Testing

94 1 0
3

Sự khác nhau giữa Manual Testing và Automation Testing

514 0 0
3

Sự khác nhau giữa Test Plan, Test Strategy, Test Case, Test Script, Test Scenario và Test Condition

1.1K 1 0
0

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

593 1 0
3

Sử dụng ChroPath trong việc xác định XPath

567 0 0
2

Performance testing với Database bằng Apache Jmeter

506 0 0
3

Skill for Tester: Tester giỏi biết hỏi những câu hỏi hay

217 1 0
0

Hướng dẫn đầy đủ về test migration dữ liệu - phần 1

440 2 0
0

Decision table - Bảng quyết định trong testing

1.9K 0 0
2

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

87 0 0
0

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

391 0 0
0

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

1.6K 4 0
2

Kiểm thử các tính năng thống kê trên phần mềm

368 1 0
3

Một số ví dụ của kỹ thuật kiểm thử Cause & Effect Graphing - Đồ thị nguyên nhân kết quả

97 0 0
0