Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý (Phần 3- Phần cuối)

97 0 0
3

Top những xu hướng kiểm thử phần mềm trong năm 2019

103 0 0
0

Issue là gì? Và làm thế nào để tìm chúng?

209 0 5
8

Làm thế nào để trở thành 1 kiểm thử viên phần mềm? (Part 2)

52 0 0
1

Môi trường test (kiểm thử) trong kiểm thử phần mềm (tiếp)

142 0 0
1

Những dự đoán về Top xu hướng Software Testing trong năm 2019

271 0 0
2

Làm thế nào để thử nghiệm một phiên bản Android khi nó được đưa ra khỏi thị trường?

79 0 0
0

Golang Unit Testing

64 0 0
2

Phân tích requirement và cách Q&A với khách hàng một cách hiệu quả

616 3 0
6

Overview về Regression Testing

71 0 0
0

How to Download & Install Selenium WebDriver

116 0 0
1

14 công cụ kiểm tra ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019)

196 2 0
0

How to use JMeter to test Performance of Web Application

244 0 0
1

Kiểm thử hệ thống bán lẻ POS

103 0 0
2

Những suy nghĩ khác nhau giữa developer và tester

77 1 0
2

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

138 3 0
1

Mục đích và tầm quan trọng của test plan trong kiểm thử phần mềm

149 1 0
0

Cách sử dụng PERL trong Automation Testing

49 0 1
1

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 2

162 0 0
1

Giới thiệu và tạo new project trong Katalon

179 0 0
1