2fa

2fa

Sort by: Newest posts

[GITHUB] 2FA của github hoạt động như thế nào? | Mất 2FA thì lên github mà hỏi | TOTP

441 2 4
6

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text ?

173 1 0
1

2FA có thực sự cần thiết?

337 1 0
0

Two Factor Authenticate với Devise

180 0 0
0

Bảo mật 2 lớp (2fa) trong Rails app

391 2 1
7

Phần 5: Sử dụng OTP PrivacyIDEA cho Freeradius.

361 0 0
1

Phần 3: Quản lý tập trung ssh-key bằng privacyIDEA.

489 0 0
1

Phần 1/2: Hệ thống PrivacyIDEA giải pháp xác thực 2 bước, chứng thực - quản lý tập trung.

1.0K 0 0
1