2fa

2fa

Sort by: Newest posts
Avatar

[GITHUB] 2FA của github hoạt động như thế nào? | Mất 2FA thì lên github mà hỏi | TOTP

3.3K 2 5
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text ?

478 1 0
1
Avatar

2FA có thực sự cần thiết?

909 3 0
2
Avatar

Two Factor Authenticate với Devise

297 0 0
0
Avatar

Bảo mật 2 lớp (2fa) trong Rails app

765 2 1
  • Avatar
7
Avatar

Phần 5: Sử dụng OTP PrivacyIDEA cho Freeradius.

1.2K 0 0
1
Avatar

Phần 3: Quản lý tập trung ssh-key bằng privacyIDEA.

1.1K 0 0
1
Avatar

Phần 1/2: Hệ thống PrivacyIDEA giải pháp xác thực 2 bước, chứng thực - quản lý tập trung.

2.7K 0 1
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.