QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Kịch bản thử nghiệm mẫu cho hoạt động của máy ATM

465 1 0
0

Một số mẹo tạo dữ liệu test

787 1 0
0

Phần 1. Tại sao cần có Test Plan trong Jmeter

498 1 1
1

Sample Data for Push Notification Testing

113 0 0
4

Test Plan Push Notifications trên app

591 0 0
2

Cách Viết Test Report (Part 1)

7.1K 1 0
2

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

547 3 0
2

Tại sao không có thứ gọi là Testcase kiểm thử phi chức năng?

195 0 0
0

Giải quyết các vấn đề xung quanh Requirement.

407 2 1
1

Testing report là gì

5.6K 6 0
2

Tạo tài liệu Test Strategy

1.3K 4 0
0