QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts
Avatar

7 phương pháp rèn luyện kỹ năng Testing bạn nên đề cập tới.

358 0 0
0
Avatar

Vai trò và mục tiêu của Tester : cân bằng cả hai để đạt được mục tiêu của bạn

77 0 0
0
Avatar

Sử dụng Tỷ lệ lỗi bị từ chối để cải thiện quá trình báo cáo lỗi

286 1 0
0
Avatar

The Testing Mindset (Mindset about Agile Testing)

541 0 0
0
Avatar

Web Application Testing

413 1 0
0
Avatar

Vượt qua thách thức để làm tốt tài liệu test

132 0 0
0
Avatar

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

315 0 0
1
Avatar

Kịch bản thử nghiệm mẫu cho hoạt động của máy ATM

1.6K 1 0
0
Avatar

Một số mẹo tạo dữ liệu test

1.4K 1 0
0
Avatar

Phần 1. Tại sao cần có Test Plan trong Jmeter

855 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Sample Data for Push Notification Testing

136 0 0
4
Avatar

Test Plan Push Notifications trên app

1.0K 0 0
2
Avatar

Cách Viết Test Report (Part 1)

12.3K 1 0
2
Avatar

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

687 3 0
2
Avatar

Tại sao không có thứ gọi là Testcase kiểm thử phi chức năng?

261 0 0
0
Avatar

Giải quyết các vấn đề xung quanh Requirement.

648 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Testing report là gì

8.2K 6 0
2
Avatar

Tạo tài liệu Test Strategy

2.2K 4 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.