QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Kiểm thử độ bao phủ trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm (Những tips để kiểm thử độ bao phủ tối đa)

47 0 0
0

Security Testing - Tiếp cận, công cụ và kĩ thuật kiểm thử bảo mật (Part 2)

65 1 0
0

9 cách để nâng cao kỹ năng văn bản cho Software Tester

61 0 0
1

Mô hình Testing onsite - offshore và cách làm việc hiệu quả với loại hình dự án này

58 0 0
0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

21 0 0
0

Tìm hiểu Amazon Web Services (AWS)

381 1 0
2

Nâng cao kỹ năng Testing của bạn với các công cụ tư duy

76 0 0
0

Defect

46 0 0
2

Đặc điểm của một "Bad Tester"

41 0 0
1

Các bước để tạo ra một Test Plan

26 0 0
0

Các kịch bản test cho tính năng OTP

253 0 0
1

Cách Test các ứng dụng ngân hàng: Bí kíp & thủ thuật

50 0 0
0

QUẢN LÝ KHIẾM KHUYẾT PHẦN MỀM

134 3 0
1

7 phương pháp rèn luyện kỹ năng Testing bạn nên đề cập tới.

131 0 0
0

Vai trò và mục tiêu của Tester : cân bằng cả hai để đạt được mục tiêu của bạn

40 0 0
0

Sử dụng Tỷ lệ lỗi bị từ chối để cải thiện quá trình báo cáo lỗi

133 1 0
0

The Testing Mindset (Mindset about Agile Testing)

154 0 0
0

Web Application Testing

194 1 0
0

Vượt qua thách thức để làm tốt tài liệu test

110 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

208 0 0
1