Tại sao không có thứ gọi là Testcase kiểm thử phi chức năng?

Chúng ta luôn được dạy làm thế nào để viết các testcase thử nghiệm chức năng. Tại sao vậy? Có phải là '"kiểm tra phi chức năng" được thực hiện mà không cần tài liệu hay đó là một quá trình riêng biệt khó hiểu hơn nữa? Làm thế nào mà các testcase viết cho các loại thử nghiệm khác nhau có thể cùng diễn ra trên một ứng dụng? "

Tại sao chúng ta không bao giờ được xem và thực hiện viết các testcase phi chức năng?

Hãy bắt đầu với những gì chúng ta biết và như mọi khi là một tình huống thực tế.

Kiểm tra chức năng và phi chức năng:

Ví dụ: Sau đây là các bước cần thực hiện trên một ứng dụng Ngân hàng Trực tuyến để thực hiện chuyển khoản. Hãy sử dụng nó để tham khảo.

 1. Đăng nhập vào trang web
 2. Chọn tài khoản ngân hàng
 3. Chọn người thụ hưởng (người thụ hưởng này có thể thuộc cùng một ngân hàng hoặc một người khác - tùy thuộc vào sự lựa chọn dữ liệu của bạn để thực hiện bước này.)
 4. Nhập số tiền cần chuyển (giá trị dương, trong giới hạn, định dạng chính xác, v.v ...)
 5. Nhấp Chuyển Khoản và kiểm tra xem có nhận được xác nhận hay không, số dư tài khoản đã được cập nhật và tất cả những điều đó.

Đây là testcase chức năng, phải chứ?

Trên chính ứng dụng, trong trang chuyển khoản, cứ cho là chúng ta đang thực hiện Kiểm tra Hiệu năng, Bảo mật và Khả năng sử dụng. Đây là những loại thử nghiệm phi chức năng, đúng không? Làm thế nào chúng ta viết được các testcase?

1. Kiểm tra Khả năng sử dụng

Thử nghiệm khả năng sử dụng là một thể loại kiểm thử phần mềm liên quan đến trải nghiệm người dùng. Đây là những câu hỏi mà chúng ta cố gắng trả lời.

 • Ứng dụng dễ sử dụng tới mức nào?
 • Trải nghiệm sử dụng hệ thống hài lòng đến đâu?
 • Nếu không cảm thấy quen thuộc ngay lập tức thì việc học có khó không?

Người sử dụng sẽ xác định những câu trả lời cho những câu hỏi trên như thế nào trong bối cảnh thử nghiệm khả năng sử dụng?

Người dùng sẽ thực hiện chính xác các bước đã thực hiện trong trường hợp kiểm tra chức năng trước đó, phải không?

2. Kiểm tra năng suất

Có rất nhiều cách để kiểm tra hiệu năng, nhưng cốt lõi của nó là để có được số liệu thống kê về hệ thống, lượng tài nguyên sử dụng, thời gian phản hồi, tiêu thụ mạng vv tại các điểm tải khác nhau.

Bây giờ, nếu ta đã kiểm tra hiệu suất của giao dịch chuyển khoản, ta sẽ có 10, 20, 30, 100 ... 1000 ... vv người dùng thực hiện chuyển giao hoạt động đồng thời hoặc từng bước tùy thuộc vào mục tiêu của spec và thu thập dữ liệu về.

Mỗi người dùng sẽ thực hiện những bước nào để thực hiện chuyển khoản trong khi thử nghiệm hiệu suất đang được tiến hành?

Chính là các bước như trong kiểm tra chức năng, đúng không?

3. Kiểm tra an ninh

Kiểm tra an ninh là một nhánh của Đảm bảo chất lượng giúp làm cho hệ thống phần mềm kháng được hack. Nó bao gồm xác định các lỗ hổng (các vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống phần mềm), khai thác chúng thông qua kỹ thuật thâm nhập hoặc thử nghiệm mũ trắng và khi các lỗ hổng được tìm thấy.

Khi nào thì tôi sẽ muốn kiểm tra xem chuyển khoản có được chống hack hay không và được hướng đúng đến người nhận dự định và không có lỗi trong toàn bộ quá trình? Tôi sẽ thực hiện việc chuyển khoản trong khi giám sát các rò rỉ bảo mật cùng lúc.

**Do đó, để có hiệu quả, tôi sẽ thực hiện các bước chính xác giống như tôi thường làm trong trường hợp kiểm tra chức năng.

Tôi đoán chúng ta có đủ để xác định rằng các bước trong tất cả các tình huống là như nhau. Phương pháp và ý định đằng sau quá trình là những gì khác nhau.

Chúng ta hãy so sánh các loại test:

Loại kiểm tra Ai kiểm tra? Mục đích
Kiểm tra chức năng Kiểm thử viên Độ chính xác
Tính hiệu quả
Khả năng áp dụng thực tế
Tính khả dụng Kiểm thử viên và người dùng thật Tính dễ sử dụng
Tính dễ học
Tính hiệu quả
Hiệu suất Kiểm thử viên sử dụng một loại công cụ đặc biệt để phân tích tất cả hoạt động đồng thời Thời gian phản hồi
Mức độ sử dụng mạng
An ninh Công cụ quét và giám sát đã được chứng thực bởi các chuyên gia bảo mật Chống hack
Bảo vệ danh tính người dùng

Điều thú vị cần lưu ý là bất kể hình thức thử nghiệm nào chúng ta muốn thực hiện, tất cả các bước đều giống nhau. Sự khác biệt thực sự là:

 1. Ai thực hiện các bước này?
 2. Ý định là gì, hoặc nói cách khác tôi đang cố gắng để đạt được điều gì qua thử nghiệm này?
 3. Các công cụ và kỹ thuật được sử dụng.

Kết luận:

Trở lại câu hỏi của chúng ta, tại sao chúng ta không bao giờ học cách viết các trường hợp thử nghiệm phi chức năng với từng bước chi tiết?

Đó là bởi vì, về cốt lõi, các bước kiểm tra cho các loại thử nghiệm trên cùng một chức năng nhất định là như nhau. Chỉ có mục đích là thứ quyết định phương pháp thực hiện mà thôi.


All Rights Reserved