nginx

nginx

Sort by: Newest posts

Nginx là gì?

2.5K 8 2
15

Nginx - Loadbalancing - Part 2

820 0 1
4

Nginx - Loadbalancing - Part 1

1.7K 13 1
19

Deploy React App Với Nginx

1.3K 1 0
6

Câu chuyện về "Cân bằng tải" Request trong các server.

2.1K 12 3
11

So sánh Nginx và Apache - Lựa chọn máy chủ Web Server phù hợp cho trang web của bạn.

2.9K 13 1
12

Nhật ký làm hệ thống getLink vip Fshare trong 48h

6.1K 42 21
66

Streaming videos server sử dụng NGINX RTMP và HLS

5.2K 8 0
9

Cài đặt Janus Gateway và Nginx with rtmp module

166 0 0
1

Tôi đã config và deploy rails với nginx và capistrano thế đó!

155 1 0
1

Deploy ứng dụng Nuxt với Docker và Nginx

964 3 0
4

Cài Đặt Server Chạy Rails App Trên Production Sử Dụng Puma + Nginx

66 0 0
3

Thủ thuật cấu hình tối ưu cho Nginx và PHP-FPM

908 2 0
1

Quản lý PHP-FPM – process

1.0K 1 2
3

Xây dựng backend Flask, Nginx, Uwsgi trong docker như thế nào cho nhanh

607 4 0
4

Session Nginx - hiện tượng C10k

199 1 0
1

Deploy Angular và Rails api lên AWS EC2 sử dụng Docker và NGINX

633 1 0
5

Tối ưu hóa tài nguyên Server trong Rails

181 1 0
0

Nginx vs Apache - Đâu là web server tốt nhất?

1.5K 2 1
4

Nginx Tutorial #1: Basic Concepts

297 2 0
1