Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts
Avatar

Cuộc hành trình đi tìm tiếng họa mi bên trong những chuỗi khối - Ứng dụng phi tập trung (P1)

430 2 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

TOP 8 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB TRONG TƯƠNG LAI

2.2K 5 1
 • Avatar
7
Avatar

Một transaction trong Ethereum được xảy ra như thế nào ?

2.8K 12 1
 • Avatar
18
Avatar

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực bất động sản

935 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

How to Develop a Blockchain Application for Android & iOS?

1.1K 2 0
0
Avatar

Blockchain - Góc nhìn từ cuộc sống

414 2 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu Lightnigh Network là gì? Cơ chế hoạt động Lightnigh Network thế nào?

388 1 0
2
Avatar

Những ưu điểm nổi bật nhất của công nghệ Blockchain

1.9K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Một số thuật ngữ cơ bản trong công nghệ Blockchain bạn nên biết

973 3 0
2
Avatar

Ứng dụng công nghệ Blockchain thay đổi ngành y tế như thế nào?

804 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Ứng dụng của công nghệ Blockchain trong lĩnh vực giáo dục

2.4K 1 12
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Ứng dụng Blockchain trong chuỗi cung ứng thực phẩm

881 3 0
2
Avatar

[From Zero to DApp Programmer] Ethereum 101

496 3 1
 • Avatar
4
Avatar

[From Zero to DApp Programmer] Blockchain 101

312 4 0
3
Avatar

Xây dựng một Blockchain đơn giản bằng Javascript (P2)

537 1 0
3
Avatar

Tương tác với SmartContract trên BlockChain với Go phần 2

204 0 0
2
Avatar

Decentralized Applications with Ethereum

151 1 0
0
Avatar

Xây dựng một Blockchain đơn giản bằng Javascript

1.8K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Những "tính năng" thú vị của smart contract sau hơn một tuần tìm hiểu solidity

2.8K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Ứng dụng Blockchain trong đời sống - Thách thức và cơ hội cho Hardcore Developers

252 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.