Automation Test

Automation Test

Sort by: Newest posts

[Selenium IDE 01] - Giới thiệu/ cài đặt Selenium IDE

508 0 0
0

Làm thế nào để lựa chọn chính xác được những TCs cho Kiểm thử tự động (để đạt được một Positive Automation ROI )

163 2 0
0

Tại sao, thế nào và khi nào thì nên sử dụng kiểm thử ứng dụng tự động?

43 0 0
0

Những kiến thức Java Core PHẢI BIẾT để bắt đầu làm Automation Test (Part 1)

2.8K 2 3
0

Playback test case trên trình duyệt Chrome

239 0 0
0

Cucumber & Espressco - Behavior Driven Development (BDD) for Android - Phần 2

130 0 0
1

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 2)

1.0K 1 0
0

Cách thêm lệnh tự định nghĩa bởi người dùng trong Selenium IDE

262 1 4
1

Introduction Selenium

580 0 0
2

Overview Jmeter

352 1 0
1

Hướng dẫn tạo test case cơ bản sử dụng SELENIUM IDE

1.6K 1 2
2

Selenium IDE - Phần 01

349 0 0
1

Xamarin.Forms automation test với Xamarin.UITest và Test cloud

357 0 0
1

<Selenium 2 Testing Tools> Chương 5: Tìm kiếm phần tử

336 0 0
1

Kiểm thử tự động và các công cụ được sử dụng trong kiểm thử tự động

6.0K 1 0
3

Automation testing - Những điều cần biết

303 1 0
0

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

330 1 0
0

Tìm hiểu về Assertion trong Selenium TestNG.

1.7K 2 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

1.9K 0 0
3

Khi nào cần thực hiện Automation testing

1.4K 2 0
1