0

TOP 5 tool automation test để tăng tốc độ testing

Với sự gia tăng trong việc áp dụng các phương pháp Agile và DevOps, ngành công nghiệp kiểm thử phần mềm đang trải qua một sự thay đổi mô hình. Automation test đang ngày càng được ưa chuộng vì chỉ cần rất ít thời gian để thực hiện kiểm thử. Các công cụ kiểm tra tự động hóa không chỉ cung cấp tự động hóa một cách thông minh mà còn cung cấp các hướng phân tích để giải quyết mọi thách thức khi tiến hành kiểm thử. Dưới đây là danh sách 5 công cụ và khung kiểm tra tự động hóa hàng đầu có thể cải thiện đáng kể kết quả kiểm thử phần mềm của bạn.

Selenium

Selenium được sử dụng để kiểm tra trình duyệt chéo ( cross-browser testing) và tự động hóa kiểm tra trình duyệt web (web-browser test automation). Để sử dụng công cụ này, người kiểm tra phải có kỹ năng lập trình nâng cao để viết các kịch bản kiểm tra phức tạp và nâng cao. Những kỹ năng này là cần thiết để xây dựng các khung và thư viện tự động hóa cho các nhu cầu kiểm thử cụ thể. Selenium là một công cụ nguồn mở thường được sử dụng bởi các nhà phát triển và người thử nghiệm, những người thông thạo các ngôn ngữ lập trình như Java, C #, Perl, Python, Scala, Groovy, PHP & Ruby. Selenium được trang bị Selenium WebDriver mạnh mẽ cho phép bạn tạo các bộ kiểm tra và tự động hồi quy dựa trên trình duyệt. Một trong những lợi thế chính của công cụ này là nó cho phép bạn chia tỷ lệ và phân phối các tập lệnh trên nhiều môi trường.

IBM Rational Functional Tester (RFT)

IBM RFT rất phù hợp để kiểm thử hồi quy (regression testing) và kiểm thử chức năng (functional testing). Đây là một nền tảng kiểm thử (testing platform) dựa trên dữ liệu hỗ trợ các ứng dụng như .Net, Java, SAP, Flex và Ajax. Các ngôn ngữ kịch bản được sử dụng bởi RFT là .Net và Java. Một trong những tính năng độc đáo của IBM RFT là kiểm thử Storyboard (Storyboard testing) giúp đơn giản hóa kiểm thử trực quan bằng cách ghi lại và trực quan hóa các hành động của người dùng với sự trợ giúp của các ảnh chụp màn hình ứng dụng theo định dạng bảng phân cảnh. Nó cũng cho phép chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó cũng cung cấp tích hợp với quản lý vòng đời ứng dụng IBM Jazz như IBM Rotational Team Concert và Rational Quality Manager.

Cucumber

Cucumber là khung phát triển hướng hành vi (BDD) cho phép xác thực chức năng theo định dạng dễ hiểu và dễ đọc. BDD là một cách tiếp cận mở rộng của Phát triển hướng thử nghiệm (Test Driven Development) và nó được sử dụng để kiểm tra toàn bộ hệ thống thay vì kiểm tra một đoạn mã cụ thể. Cucumber là một công cụ để làm việc với các thông số kỹ thuật thực thi. Các thông số kỹ thuật thực thi được sử dụng cho sự hợp tác lớn hơn giữa các nhóm CNTT và doanh nghiệp. Công cụ này hữu ích để viết acceptance tests cho ứng dụng web. Cucumber cung cấp các tệp tính năng có thể được sử dụng làm tài liệu của các Nhà phân tích, Nhà phát triển và Người kiểm tra, v.v. Cucumber hỗ trợ các ngôn ngữ như Perl, PHP, Python, Net, v.v.

TestComplete

TestComplete cho phép bạn xây dựng và chạy các kiểm thử giao diện người dùng chức năng (functional UI tests). Đây là một công cụ kiểm tra tự động hóa rất phù hợp để kiểm tra các ứng dụng máy tính để bàn, thiết bị di động và web. Công cụ cho phép bạn tạo ra các trường hợp kiểm thử bằng hầu hết các ngôn ngữ phổ biến như Python, JavaScript và VBScript, v.v ... Nó cho phép bạn ghi lại và phát lại các bài kiểm thử. Nó cung cấp các khả năng nhận dạng đối tượng GUI UI tự động phát hiện và cập nhật các đối tượng UI. Nó giúp giảm bớt những nỗ lực cần thiết để duy trì các kịch bản kiểm thử (test scripts) . Với TestComplete, việc kiểm thử quy mô trên 1500+ môi trường thử nghiệm thực tế là khá dễ dàng để cung cấp phạm vi kiểm tra hoàn chỉnh.

eggPlant

Một trong những công cụ kiểm tra tự động hóa tốt nhất cho ứng dụng và kiểm tra GUI là eggPlant. TestPlant đã phát triển eggPlant cho tester để thực hiện các loại kiểm thử khác nhau. Trong khi hầu hết các công cụ tự động hóa tuân theo cách tiếp cận dựa trên đối tượng, eggPlant hoạt động theo cách tiếp cận dựa trên hình ảnh. Công cụ cho phép người kiểm tra tương tác với ứng dụng giống như cách endusers sẽ làm. Trong eggPlant, bạn có thể sử dụng một tập lệnh duy nhất để thực hiện kiểm thử trên nhiều nền tảng như Windows, Mac, Linux và Solaris, v.v. eggPlant cung cấp một bộ công cụ tự động hóa kiểm thử để thực hiện các loại kiểm thử khác nhau. Công cụ kiểm tra chức năng eggPlant được sử dụng để kiểm tra chức năng và hiệu suất eggPlant được sử dụng để kiểm tra hiệu suất, tải và ứng suất (performance testing, load testing và stress testing).

Tóm lược

Mỗi công cụ kiểm thử được đề cập ở trên cung cấp một số tính năng độc đáo giúp cải thiện chất lượng của phần mềm khi released. Bạn có thể chọn bất kỳ công cụ kiểm thử tự động hóa nào dựa trên yêu cầu dự án của bạn. Ngoài các công cụ kiểm thử tự động hóa này, tuy thuộc vào yêu cầu dự án, cũng có nhiều công cụ quản lý kiểm thử khác phù hợp, để có được kết quả mong muốn từ việc tiến hành kiểm thử phần mềm. Công nghệ ngày càng phát triển, và vì thế nó đòi hỏi con người không ngừng vận động, sáng tạo để tạo ra nhiều công cụ tự động hóa hữu ích nhằm giải quyết các sai xót không đáng có do nhầm lẫn thiếu sót của con người và nâng cao hiệu suất, cũng như tiết kiệm thời gian khi tiến hành kiểm thử.

Reference: https://reqtest.com/testing-blog/automation-testing-tools/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.